Femte hålet avslutades på 110,35 meter.

Femte och sista hålet i denna borrkampanj på Kallmora avslutades på 110,35 meter i torsdags. Flera zoner med mineraler påträffades.

Fem zoner järn påträffades i det femte hålet. 6,95 och 12 meter påträffades järn (magnetit). Järn (magnetit) från 39 meter till 49 meter. 57 till 60 meter påträffades en annan sorts järn, hematit. En andra zon hematitjärn påträffades mellan 73-79 meter. Från 85 till 97 meter järn (magnetit). Totalt i detta hål påträffades 36 meter järn.

Två zoner sulfider påträffades i hålet. Vid 12,50 meter påträffades rikligt med sulfider i en zon som fortsatte till 29,40 meter. En andra sulfidzon påträffades mellan 104 till 107 meter. I detta hål påträffades totalt 19,90 meter sulfider.

Två zoner granater påträffades i detta hål. Mellan 32 och 33 meter påträffades en bergart vid namn granater. Granater kan innehålla mineraler som mangan, vanadin och även sällsynta jordartsmetaller. En omfattande zon med granater påträffades även mellan 60 till 71 meter. Denna zon innehöll rikligt med granater i flera olika färger. Totalt påträffades 12 meter granater i hålet.

Under andra halvan av augusti 2022 kommer borrkärnorna från samtliga fem hål i borrkampanjen karteras av en geolog. Efter karteringen kommer de mineraliserade zonerna från samtliga hål skickas in på analys för att erhålla vilka mineraler som påträffats samt vilka halter. Bolaget avser kunna presentera det slutgiltiga resultatet av denna borrkampanj i oktober 2022.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

"Resultaten från borrkampanjen har varit goda då mineraler påträffats i samtliga fem hål. Med denna borrkampanj kan bolaget bekräfta att det finns mineraler i en sträcka om minst 350 meter inom den västra anomalin på undersökningstillstånd Kallmora nr 3." Jag ser fram mot analyssvaren från borrkärnorna och avser därefter planera för framtida borrkampanjer på området."

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    [email protected]

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoteds OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


77,85 meter av totalt 419 meter borrkärna skickas för analys

55 prover (77,85 meter) från borrkärnorna har skickats på analys gällande koppar, zink, bly, silver, järn samt sällsynta jordartsmetaller.


Holmasjön Prospektering AB söker finansiering från ERMA (European Raw Material Alliance) för borrprogram samt ansökan om bearbetningskoncession.

Holmasjön Prospektering AB ansöker om finansiering från ERMA avseende undersökningstillstånd Kallmora nr 3 för ett omfattande borrprogram jämte ansökan om bearbetningskoncession.


Kommuniké från årsstämma 2 november 2022

Årsstämman i Masify Capital AB (publ), org.nr 556611-6934, ("Masify" eller "Bolaget") hölls den 2 november 2022, kl 10.00 i Stockholm. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.


Kartering av borrkärnor från Kallmora bekräftar koppar, zink och bly

Karteringen från 2022 års borrkampanj resulterade i ett stort antal zoner med koppar, zink och bly. I samtliga hål bekräftades innehåll av mineraler.


ÅRSSTÄMMA I MASIFY CAPITAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Masify Capital AB (publ), org. nr 556611-6934, kallas till årsstämma onsdagen den 2 november 2022 kl. 10.00, Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm.


Femte hålet avslutades på 110,35 meter.

Femte och sista hålet i denna borrkampanj på Kallmora avslutades på 110,35 meter i torsdags. Flera zoner med mineraler påträffades.


Fjärde borrhålet avslutades på 78,85 meter.

Det fjärde borrhålet i denna borrkampanj är nu färdigborrad. Hålet borrades till 78,85 meter och flera zoner med mineraler påträffades.


Rikligt med zink och bly i tredje borrhålet på Kallmora

Tredje borrhålet i borrkampanjen på undersökningstillstånd Kallmora nr 3 avslutades på 70,65 meter. Flera intressanta zoner påträffades varav en med rikligt med zink och bly.


Andra borrningen avslutades på 83,35 meter

Det andra borrhålet i borrkampanjen på undersökningstillstånd Kallmora nr 3 är nu färdigborrat. Hålet borrades till 83,35 meter och flera zoner med mineraler påträffades.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted