Analys av borrkärnor bekräftar tolv metaller varav sex sällsynta jordartsmetaller

Efter borrkärnorna från Kallmora analyserats av ALS Scandinavia erhöll Holmasjön Prospektering AB resultatet att borrkärnorna innehåller koppar, bly, zink, järn, mangan och magnesium samt flera sällsynta jordartsmetaller.

Från det västra hålet (SG-21-1) skickades 14 prover från borrkärnan till analys. Prov SG09 till SG11 bedöms vara av störst intresse med flera metaller samt förhöjda värden med sällsynta jordartsmetaller. Från SG09 till SG11 är det en mäktighet på 3,95 meter, från 50,00 meters djup till 53,95 meters djup.

Prov SG09 innehåller 0,48% mangan (Mn), 0,85% bly (Pb), 2,43% zink (Zn) och 3,98% magnesium (Mg) samt de sällsynta jordartsmetallerna cerium (Ce), lantan (La), neodym (Nd) samt zirkonium (Zr).

Prov SG10 innehåller de högsta halterna med 13,75% bly, 6,61% zink samt 0,14% koppar (Cu), 26,70% järn (Fe) samt mangan och magnesium. Provet innehåller även förhöjda halter av jordartsmetallen cerium.

Fyra prover skickades på analys från det östra hålet (SK-21-1). Dessa prover bedöms vara mycket intressanta med höga halter koppar 0,73% och järn 37% samt magnesium. Det är även mycket fördelaktigt att metallerna påträffats så ytligt, från 4,30 meters djup till 10,88 meters djup.

Förhöjda halter mangan 0,18% samt de sällsynta jordartsmetallerna ytrium (Y) och zirkonium (Zr) påträffades även i det östra hålet.

Utöver borrhålet (SK-21-1) på den östra anomalin har även SGU tagit stenprover som innehåller höga halter koppar och järn samt de sällsynta jordartsmetallerna lantan, cerium och neodym.

Västra borrhålet

Borrhål SG-21-1

Från

Till

Längd

Cu

Fe

Mn

Pb

Zn

Mg

SG01

24,90

26,00

1,10

11 ppm

6,21%

318 ppm

6 ppm

9 ppm

0,67%

SG02

26,00

27,00

1,00

38 ppm

6,47%

702 ppm

9 ppm

48 ppm

1,91%

SG03

27,00

28,60

1,60

2 ppm

4,21%

459 ppm

8 ppm

12 ppm

1,08%

SG04

29,60

31,60

2,00

2 ppm

21%

240 ppm

17 ppm

5 ppm

0,21%

SG05

31,60

33,60

2,00

1 ppm

12,85%

0,91%

22 ppm

17 ppm

0,50%

SG06

33,60

35,55

1,95

1 ppm

11,75%

538 ppm

25 ppm

14 ppm

0,72%

SG07

40,15

41,00

0,85

1 ppm

14,65%

0,12%

20 ppm

40 ppm

3,25%

SG08

41,00

42,45

1,45

3 ppm

10,60%

675 ppm

23 ppm

19 ppm

0,97%

SG09

50,00

51,80

1,80

361 ppm

11,75%

0,48%

0,85%

2,43%

3,98%

SG10

51,80

52,90

1,10

0,14%

26,70%

0,11%

13,75%

6,61%

1,16%

SG11

52,90

53,95

1,05

419 ppm

10%

0,41%

0,74%

0,92%

1,10%

SG12

77,00

79,20

2,20

110 ppm

9,21%

252 ppm

174 ppm

80 ppm

1,11%

SG13

79,20

80,56

1,36

276 ppm

21,30%

959 ppm

65 ppm

65 ppm

1,39%

SG14

80,56

81,61

1,05

66 ppm

8,89%

378 ppm

73 ppm

40 ppm

0,84%

Metaller nedan är sällsynta jordartsmetaller (REE)

Borrhål SG-21-1 Från Till Längd Ce La Sr Nd Rb Zr
SG01 24,90 26,00 1,10 126 ppm 63 ppm 18 ppm 59 ppm 73 ppm 118 ppm
SG02 26,00 27,00 1,00 79,5 ppm 38 ppm 98,9 ppm 39,1 ppm 91,8 ppm 133 ppm
SG03 27,00 28,60 1,60 136,5 ppm 67 ppm 15,3 ppm 63,3 ppm 123,5 ppm 164 ppm
SG04 29,60 31,60 2,00 52,5 ppm 31,4 ppm 12,7 ppm 24,5 ppm 30 ppm 49 ppm
SG05 31,60 33,60 2,00 55,4 ppm 37 ppm 40,1 ppm 25,7 ppm 61,7 ppm 83 ppm
SG06 33,60 35,55 1,95 79,8 ppm 43,3 ppm 32,1 ppm 37,3 ppm 109 ppm 121 ppm
SG07 40,15 41,00 0,85 194 ppm 90,6 ppm 29,9 ppm 93,7 ppm 127,5 ppm 111 ppm
SG08 41,00 42,45 1,45 94,8 ppm 52,9 ppm 45,5 ppm 46,5 ppm 57,4 ppm 131 ppm
SG09 50,00 51,80 1,80 228 ppm 134 ppm 68,9 ppm 102,5 ppm 28,9 ppm 237 ppm
SG10 51,80 52,90 1,10 137,5 ppm 89 ppm 13,1 ppm 60,8 ppm 13 ppm 72 ppm
SG11 52,90 53,95 1,05 110,5 ppm 64,7 ppm 26,4 ppm 49,8 ppm 69,4 ppm 203 ppm
SG12 77,00 79,20 2,20 143,5 ppm 79 ppm 79,1 ppm 66,5 ppm 41 ppm 203 ppm
SG13 79,20 80,56 1,36 137 ppm 76,9 ppm 84,5 ppm 64,2 ppm 60,8 ppm 206 ppm
SG14 80,56 81,61 1,05 188 ppm 109 ppm 108 ppm 81,3 ppm 44,8 ppm 207 ppm

Östra borrhålet

Från Till Längd Cu Fe Mg Y Zr
4,30 5,95 1,65 208 ppm 0,01% 3,88% 55,7 ppm 111 ppm
5,95 7,45 1,50 0,46% 37% 0,98% 123,5 ppm 20 ppm
7,45 8,90 1,45 0,73% 21,40% 2,00% 105,0 ppm 64 ppm
8,90 10,88 1,98 0,15% 19,20% 2,19% 60,7 ppm 79 ppm

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

"Analyssvaren bekräftar de mineraler geologen kunde identifiera efter borrningarna i maj samt kunnat påvisa förhöjda halter av sällsynta jordartsmetaller (REE). Analyssvaren har stärkt vår tro på området då vi kunnat påvisa höga mineralhalter i båda anomalierna vi borrat. Bolaget har redan gått vidare med en elektrisk I.P. mätning för att identifiera flera borrplatser till ett större borrprogram på båda anomalierna. Målsättning är att därefter ansöka om och erhålla en bearbetningskoncession."

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14

553 22 Jönköping [email protected]

073 044 40 42 www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoted's OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.

Holmasjön Prospektering AB ansöker om ytterligare undersökningstillstånd nordöst om Kallmora

Holmasjön Prospektering AB ("Bolaget") har ansökt om ett nytt undersökningstillstånd nordöst om det befintliga undersökningstillståndet Kallmora nr 3. Syftet med ansökan är att kunna följa upp den I.P. anomali som Bolaget uppmätte vid Långgruvan, den nordöstra delen av Kallmora.


Flera omfattande I.P. anomalier har uppmätts på undersökningstillstånd Kallmora nr 3

Inom den östra delen av undersökningstillstånd Kallmora nr 3 har Holmasjön Prospektering AB ("Bolaget") utfört en elektrisk I.P. mätning. Inom detta område har bolaget identifierat minst tre I.P. anomalier varav en där bolaget borrade ett hål (0,73% koppar, 37% järn samt sällsynta jordartsmetaller) i maj 2021.


Kommuniké från årsstämma 28 september 2021

Masify Capital AB (publ) årsstämma hölls i Stockholm den 28 september 2021. Årsstämman genomfördes genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.


Holmasjön Prospektering AB har erhållit svar från extern expertis (second opinion) gällande undersökningstillstånd Kallmora nr 3

Holmasjön Prospektering AB ("Bolaget") har erhållit svar från extern expertis s.k. second opinion gällande tolkning av I.P. mätning samt placering av framtida borrhål inom den västra anomalin. I maj 2021 borrades ett hål på anomalin som efter analys visade sig innehålla 13,75% bly, 6,61% zink, koppar och järn samt flera sällsynta jordartsmetaller.


Holmasjön Prospektering AB planerar för kommande borrprogram vid undersökningstillståndet i Kallmora

Efter I.P. mätning på västra delen av Kallmora i juli 2021 har Holmasjön Prospektering AB ("Bolaget") av extern expertis, blivit rekommenderade ytterligare fyra nya borrplatser inom anomalin. I maj 2021 genomfördes borrningar inom samma anomali, som efter analys visade sig innehålla 13,75% bly, 6,61% zink, koppar och järn samt flera sällsynta jordartsmetaller.


Holmasjön Prospektering AB har beslutat om ett arbetsprogram på Kleva nr 3

Holmasjön Prospektering AB har tagit fram ett arbetsprogram för Kleva nr 3. Arbetsprogrammet består av elektrisk I.P. mätning på Kleva för att undersöka om I.P. anomalin på östra delen av undersökningstillstånd Holmasjön fortsätter till Kleva gruva.Holmasjön Prospektering AB stoppar tillfälligt I.P. mätning på Kallmora nr 3 på grund av extremväder

Holmasjön Prospektering AB pausar andra fasen av I.P. mätningar på undersökningstillstånd Kallmora nr 3 på grund av extremväder med mycket stora regnmängder och översvämningar i Dalarna och Gävleborgs län.


Holmasjön Prospektering AB har påbörjat andra etappen I.P. mätningar på undersökningstillstånd Kallmora nr 3

Elektriska I.P. mätningar har påbörjats under vecka 33 på undersökningstillstånd Kallmora nr 3. Arbetet utförs för att identifiera kommande borrplatser.


Uppdatering av undersökningstillstånd Kleva nr 3

Inom undersökningstillstånd Kleva nr 3 ligger den nedlagda Kleva gruva där det brutits koppar, nickel samt kobolt. Holmasjön Prospektering AB har även mätt upp en två kilometer lång magnetisk anomali som sträcker sig västerut från gruvan.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted