Analys av borrkärnor bekräftar tolv metaller varav sex sällsynta jordartsmetaller

Efter borrkärnorna från Kallmora analyserats av ALS Scandinavia erhöll Holmasjön Prospektering AB resultatet att borrkärnorna innehåller koppar, bly, zink, järn, mangan och magnesium samt flera sällsynta jordartsmetaller.


Holmasjön Prospektering AB stänger luckan mellan Kallmora och Kallmorbergsfältet

Holmasjön Prospektering AB har ansökt om 81 hektar undersökningstillstånd mellan Kallmora och Kallmorbergsfältet. I.P. mätningen på Kallmora indikerar en fortsättning mot väster och därmed ansöker bolaget om detta område för att fortsätta mätningarna västerut. I och med denna ansökan innehar nu bolaget även en flygmagnetisk anomali på 5,8 kilometer.


Första fasen av I.P. mätningar på Kallmora nr 3 resulterade i en omfattande anomali

Första fasen av den elektriska I.P. mätningen är nu genomförd på Kallmora nr 3. Första fasen är över den västra delen av tillståndet samt vid det västra borrhålet som borrades i maj 2021.


Holmasjön Prospektering AB har påbörjat I.P. mätning på undersökningstillstånd Kallmora nr 3

Elektriska I.P. mätningar har påbörjats under vecka 29 på undersökningstillstånd Kallmora nr 3. Arbetet utförs för att identifiera kommande borrplatser.


Holmasjön Prospektering AB har erhållit undersökningstillståndet Kallmorbergsfältet med tonnage om 7Mton

Holmasjön Prospektering AB har erhållit undersökningstillståndet Kallmorbergsfältet i Norberg kommun från Bergsstaten. Enligt SGU är tonnaget på 7 Mton med 9,66% koppar, 16% zink, 45% bly samt järn. Undersökningstillståndet har enligt SGU även god potential för sällsynta jordartsmetaller.


Holmasjön Prospektering AB lämnar in arbetsplan gällande geofysiska mätningar på Kallmora nr 3 för att fastställa kommande borrprogram

Holmasjön Prospektering AB har lämnat in arbetsplaner till Bergsstaten samt berörda fastighetsägare för att informera om kommande arbeten. Mätningarna består av I.P. mätningar för att ytterligare undersöka elektrisk ledningen i de två uppmätta anomalierna för att kunna fastställa kommande borrprogram.


Holmasjön Prospekterings borrkärnor innehåller koppar, bly, zink och järn

Det östra hålet innehåller koppar och järn. Det västra hålet innehåller järn, koppar, bly och zink.


Holmasjön Prospektering har avslutat den andra borrningen på undersökningstillståndet Kallmora Nr 3

Borrning avslutades i lördags klockan 12.00 på ett djup av 57 meter. Det avslutade borrhålet ligger på inom den östra anomalin.


Holmasjön Prospektering har avslutat den första borrningen på undersökningstillståndet Kallmora Nr 3

Borrning avslutades igår klockan 16.00 på ett djup av 81 meter. Det avslutade borrhålet ligger på den västra anomalin.


Borrningarna på Kallmora har påbörjats

Två kärnborrhål kommer utföras under första veckan i maj. Bolaget borrar främst efter koppar och sällsynta jordartsmetaller.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted