Mangold AB (publ.) tillträder 25% av Resscapital AB

Mangold AB (publ.) har idag tillträtt det tidigare offentliggjorda förvärvet av 25% av aktierna i Resscapital AB, org 556698-1253.

Resscapital AB är en alternativ fondförvaltare som står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget har sett en stark omsättningstillväxt under de senaste fem åren.

Räkenskapsåret 2016/2017 växte Ress Capitals omsättning med 151 % och uppgick till cirka 14 MSEK.

Bolaget växte dessutom under lönsamhet med ett resultat om cirka 5 MSEK, motsvarande en vinstmarginal om cirka 37 %.

Orsaken till tillväxten är ett ökat förvaltat kapital och god avkastning i Ress Capitals fonder. Den 30 juni uppgick förvaltat kapital till 91 MUSD, jämfört med 73 MUSD föregående år. En stor andel fasta kostnader resulterar i en väsentlig marginalförbättring då intäkterna ökar.

Bolaget stöttas av en stark ledningsgrupp med gedigen erfarenhet inom branschen och många års erfarenhet från stora internationella banker.

Marknaden kan ses som en win-win situation som gagnar både investeraren och konsumenten där konsumenten genom att sälja sina försäkringar får betalt när de behöver pengarna och investeraren när försäkringen faller ut till betalning.

2014 var marknaden värd cirka 3,9 miljarder dollar.

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande direktör

Stockholm, 2018-05-18

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsintitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Nerladdningsbara filer

Mangold återköper del av förlagslån

Mangold AB har idag återköpt en del av Förlagslån ISIN SE0008405872 till ett nominellt belopp om 4,4 miljoner kronor.

Mangold erhåller börsmedlemskap på BX Swiss

Den schweiziska börsen BX Swiss har i dag godkänt Mangold Fondkommissions ansökan som handelsmedlem.

 


Mangold AB Delårsrapport juli-september 2021

juli-september

  • Rörelsens intäkter ökade med 129,5 procent till 115,7 (50,4) mkr
  • Rörelseresultatet steg till 65,1 (12,6) mkr
  • Rörelsemarginalen uppgick till 56,2 procent (25,1)
  • Antal transaktioner ökade med 79,5 procent till 116 019 (64 634) stycken januari-september
  • Rörelsens intäkter ökade med 107 procent till 294,5 (142,1) mkr
  • Rörelseresultatet steg till 114,4 (25,6) mkr
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 35,3 procent (9,2)
  • Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,7 (1,4) mdr kr

Mangolds valberedning utsedd

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted