Fortsatt uppgång för Mangolds Stiftelseportfölj under februari

Mangold Fondkommissions Stiftelseportfölj ökade med 2,6 procent under februari. Portföljen, som består av aktier, hedgefonder, och räntepapper slog därmed för andra månaden i rad sitt jämförelseindex och sedan årsskiftet har Stiftelseportföljen avkastat 9,1 procent.

"Vi har viktat ner aktieexponeringen efter att vår tro på en januarieffekt visade sig stämma", säger Magnus Rosén, förvaltare på Mangold och ansvarig för portföljen, som är ett populärt alternativ för stiftelser och pensionsavsättningar.

I mitten av februari minskade förvaltarna portföljens exponering mot aktier då Stockholmsbörsens OMXS30-index stigit dryga 10 procent sedan årsskiftet. Magnus Rosén nämner tre anledningar till den starka börsrekylen - den nedtrappade handelskonflikten mellan USA och Kina, starkare än väntade kvartalsrapporter och försiktiga kommentarer från den amerikanska centralbanken Federal Reserve om eventuella räntehöjningar. Aktieinnehavet i portföljen står nu för 33 procent efter en halvering av vissa innehav.

"Vår uppfattning är att det endast kommer att bli mindre uppgångar för börsen i år men att stora kast kvarstår. Därför är det mest troligt att vi under de närmaste månaderna ökar exponeringen mot räntemarknaden", säger Rosén.

Under de 68 månader som Stiftelseportföljen förvaltats har avkastningen överstigit jämförelseindex nära 70 procent av månaderna. Portföljens jämförelseindex består av lika delar statsobligationer, hedgefondindexet HFRX samt Stockholmsbörsens OMXS30-index.

Mangolds stiftelseportfölj ska över tid ha likaviktade delar av räntebärande värdepapper, aktier och hedgefonder med syftet att skapa stabil avkastning till låg risk, och därmed vara ett alternativ till mindre riskvilligt kapital för stiftelser och pensionsavsättningar. Exponeringen mot de tre olika tillgångsslagen får ökas eller minskas med 10 procent.  

För mer information om Stiftelseportföljen och Mangold Fondkommissions andra produkter, vänligen kontakta oss på [email protected] eller 08-50301550.

Stockholm, 8 mars 2019

För frågor kontakta:
Per-Anders Tammerlöv
Verkställande direktör
08-5030 1559

Om Mangold
Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsintitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, [email protected]) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Nerladdningsbara filer

Mangolds intressebolag Resscapital's fond passerar 4 MDSEK i AUM

Mangolds intressebolag Resscapital ABs fond Ress Life Investments A/S, som är noterat på Nasdaq Copenhagen, har haft en stark utvecklingen under det gånga året och deras förvaltade kapital ("AUM") överstiger nu 4 miljarder kronor. Ress Life Investments har under de senaste tolv månader haft en utveckling på över 12 % i USD. Mangold investerade i Resscapital 2018 och äger idag 25 % av bolaget.


Mangold AB Delårsrapport april - juni

April - juni

  • Provisionsnettot var det näst högsta för ett andra kvartal och uppgick till 52,4 (57,4) mkr
  • Räntenettot ökade till 4,4 (4,1) mkr
  • Resultat från andelar i intressebolag ökade till 10,0 (0,8) mkr
  • Utlåning till allmänheten ökade till 235,1 (177,3) mkr
  • Antal uppdrag med återkommande intäkter uppgick till 214 (182)
  • Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -38,4 (44,7) mkr varav Nowonomics AB utgjorde -22,0 mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -12,1 (28,9) mkr
Kommuniké från årsstämma i Mangold AB

Mangolds ordinarie årsstämma 2022 ägde rum idag den 6 april. Stämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande.


Mangold Årsredovisning 2021
Valberedningens förslag till val av styrelse i Mangold vid årsstämman 2022

Valberedningen för Mangold AB ("Mangold") offentliggör idag sitt förslag om val av styrelse till Mangolds årsstämma den 6 april 2022. Styrelsens fullständiga förslag kommer även att presenteras i kallelsen till årsstämman.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted