Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.
Kommuniké från årsstämma i Mangold AB

Mangolds ordinarie årsstämma 2022 ägde rum idag den 6 april. Stämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande.


Mangold Årsredovisning 2021
Valberedningens förslag till val av styrelse i Mangold vid årsstämman 2022

Valberedningen för Mangold AB ("Mangold") offentliggör idag sitt förslag om val av styrelse till Mangolds årsstämma den 6 april 2022. Styrelsens fullständiga förslag kommer även att presenteras i kallelsen till årsstämman.


Mangold har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm Main Market

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Mangold AB:s (Mangold) ansökan om notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm Main Market. Godkännandet förutsätter att vissa villkor uppfylls, däribland att Finansinspektionen godkänner och registrerar bolagets prospekt, vilket beräknas ske den 11 februari 2022.


Mangold AB Bokslutskommuniké 2021

januari-december

  • Rörelsens intäkter ökade med 91,9 procent till 362,8 (189,1) mkr
  • Rörelseresultatet ökade med 291,1 procent till 131,8 (33,7)
  • Avkastning på eget kapital ökade med 33,7 procentenheter till 63,6 (29,6) procent
  • Rörelsemarginalen ökade med 18,5 procentenheter till 36,3 (17,8) procent
  • Antal transaktioner ökade med 109,8 procent till 487 177 (232 166) stycken
  • Utlåning till allmänheten uppgick till 213,5 (182,8) mkr
  • Föreslagen utdelning uppgår till 49,0 (17,3) kr per aktie
  • Resultat per aktie 246,7 (57,6) kr

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted