Mangold AB Bokslutskommuniké 2021

januari-december

 • Rörelsens intäkter ökade med 91,9 procent till 362,8 (189,1) mkr
 • Rörelseresultatet ökade med 291,1 procent till 131,8 (33,7)
 • Avkastning på eget kapital ökade med 33,7 procentenheter till 63,6 (29,6) procent
 • Rörelsemarginalen ökade med 18,5 procentenheter till 36,3 (17,8) procent
 • Antal transaktioner ökade med 109,8 procent till 487 177 (232 166) stycken
 • Utlåning till allmänheten uppgick till 213,5 (182,8) mkr
 • Föreslagen utdelning uppgår till 49,0 (17,3) kr per aktie
 • Resultat per aktie 246,7 (57,6) kr

Mangold återköper del av förlagslån

Mangold AB har idag återköpt en del av Förlagslån ISIN SE0008405872 till ett nominellt belopp om 4,4 miljoner kronor.

Mangold erhåller börsmedlemskap på BX Swiss

Den schweiziska börsen BX Swiss har i dag godkänt Mangold Fondkommissions ansökan som handelsmedlem.

 


Mangold AB Delårsrapport juli-september 2021

juli-september

 • Rörelsens intäkter ökade med 129,5 procent till 115,7 (50,4) mkr
 • Rörelseresultatet steg till 65,1 (12,6) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 56,2 procent (25,1)
 • Antal transaktioner ökade med 79,5 procent till 116 019 (64 634) stycken januari-september
 • Rörelsens intäkter ökade med 107 procent till 294,5 (142,1) mkr
 • Rörelseresultatet steg till 114,4 (25,6) mkr
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 35,3 procent (9,2)
 • Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,7 (1,4) mdr kr

Mangolds valberedning utsedd
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted