Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Urb-it - Hållbara leveranser levererar - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Urb-it

Mangold ser positivt på Urb-its fortsatta omsättningstillväxt som under det första kvartalet uppgick till 208 procent, där försäljningen motsvarade 4,9 miljoner kronor. Bolaget åtnjuter hög skalbarhet och en stark underliggande marknadsefterfråga vilket väntas föranleda positiv bruttomarginal under 2021.

Mangold ställer sig optimistisk till Urb-its expansionsplaner och låga kostnader för nyetablering. Bolaget ska utöka sin närvaro till tre nya städer i Storbritannien under det andra kvartalet 2021, och innan 2023 ska Urb-its verksamhet omfattas av totalt 15 städer.

Mangold upprepar riktkursen i Urb-it om 5,50 kronor per aktie på 12 månaders sikt, det ger en uppsida om över 100 procent mot dagens kurs.

Torsdag 6 maj

KONTAKT

Analyst, Insight:
Emil Ohlsson
[email protected] 

+ 46 (0) 8 5277 5023

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer : Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.
Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.
Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Scandinavian Health Innovations - Frisk verksamhetsutveckling - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Scandinavian Health Innovations


Fantasma Games - Fortsatt chans till vinst - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Fantasma Games


Inhalation Sciences - Större marknadspotential lockar - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Inhalation Sciences


Zoomability - Full fart mot Amerika - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Zoomability


Mackmyra - Utländskt intresse för svensk whisky - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Mackmyra Svensk Whisky


Urb-it - Hållbara leveranser levererar - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Urb-it


2cureX - Precist test redo ta spets - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på 2cureX


Double Bond Pharmaceutical - Sällsynt potential från öst - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Double Bond Pharmaceutical


Mantex - Biomassa ger större kassa - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Mantex


Addvise - Mot bättre tider - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Addvise


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted