Inhalation Sciences - Tillväxtcaset intakt - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Inhalation Sciences

Inhalation Sciences levererar under årets första kvartal på den tillväxtresa som bolaget har framför sig. Intäkterna steg kraftigt under det första kvartalet till 5,7 miljoner kronor från 0,7 miljoner samma period föregående år. Rörelseresultat uppgick till 1,1 miljoner kronor under perioden vilket visar på att bolaget nu tagit steg mot att kunna nå vinst 2020.

Efter kvartalets utgång har bolaget sålt sitt aktieinnehav i intresseföretaget Ziccum. Det gav bolag 21 miljoner kronor som till större del kommer att redovisas som vinst under det andra kvartalet. Det gör att bolaget kan finansiera kommande utveckling av systemet PreciseInhale. 

Mangold har valt att justera försäljningsprognoserna som medför en höjning samt sett över avkastningskravet som sänkts. Det ger sammantaget ett högre värde på bolaget. Vår nya riktkurs sätts till 18,9 kronor vilket medför en ökning med drygt 30 procent jämfört med tidigare då det uppgick till 14,4 kronor. Sett till nuvarande kurs på drygt 12 kronor utgör uppsidan över 50 procent.

Fredag 8 maj

KONTAKT

Head of Insight:
Jan Glevén
jan.gleven@mangold.se
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag. 

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Mackmyra Svensk Whisky - 40 procent alkohol, 60 procent uppsida - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Mackmyra Svensk Whisky


Scandinavian Health Innovations - Hälsobolag fortsätter att skina - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Scandinavian Health Innovations


Inhalation Sciences - Bygger för långsiktig tillväxt - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Inhalation Sciences


Hoodin - Vinden vänder - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Hoodin


Northern CapSek Ventures - Gaseller för alla - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Northern CapSek Ventures


ArcAroma - Smakfull tillväxt - Mangold Insight analys

Mangold analyserar ArcAroma


Mantex - Billigt flis - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Mantex


Appspotr - Low-code här för att stanna - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Appspotr


Emotra - Hopp för nedstämda - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Emotra


Enersize - Medvind i tryckluft - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Enersize


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted