Miljö och lönsamhet hand i hand

Mangold inleder bevakning av Scandinavian Enviro Systems

Mangold inleder bevakning av miljöteknikbolaget Scaninavian Enviro Systems (Enviro) med rekommendationen Köp och en riktkurs på 1,50 kronor på tolv månaders sikt. Enviro är ett bolag som utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av uttjänta däck. Genom sin patenterade teknologi bidrar bolaget till en hållbar cirkulär ekonomi med minskad miljöpåverkan och CO2-utsläpp.

Flertalet globala däcktillverkare har nyligen höjt sina ambitioner för andelen förnybar och återvinningsbar produktion. Vi förutser därför att den globala däckindustrin står inför ett skifte till återvunnet material.

Enviro har en affärsmodell som erhåller intäkter både från försäljningen av anläggningar, royalties från teknologin samt från delägande i bolag som bedriver anläggningar för däckåtervinning. Med en handfull anläggningar i dagsläget i planeringsstadiet, kan Enviro inom fem år uppnå en egen omsättning på 700 miljoner kronor samt tjäna uppemot 150-175 miljoner kronor. Vårt motiverade värde på 1,50 kronor kan därmed successivt realiseras i takt med Enviros nyhetsflöde vad avser bolagets kommersialisering. 

fredag 6 september

Kontaktuppgifter till Mangold Insight

Chef Mangold Insight:
Jan Glevén
jan.gleven@mangold.se
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight:
Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer :
Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Pharmacolog - En dos tillväxtbolag ordineras

Mangold rekommenderar köp i Pharmacolog


Cyxone - Portfölj på frammarsch

Mangold rekommenderar köp i Cyxone. 


Miljö och lönsamhet hand i hand

Mangold inleder bevakning av Scandinavian Enviro Systems


Save the date: 15 november Mangold Insight Investerardag

Boka in den 15 november! Mangold Insight bjuder in till en investerardag med fokus på Kina och Asien - lyssna till flera bolag som presenterar sig och Frédéric Cho, fristående Kinarådgivare.


Sensodetect - Bättre ljud i skällan

Mangold tar upp bevakning på Sensodetect.


Parans Solar Lightning - Parans i startgropen

Mangold upprepar basscenario i uppdaterad analys.


Cortus Energy - Cleantech för minskat fossilberoende

Mangold tar upp bevakning på Cortus Energy.


Mangold Insight lanserar https://insight.mangold.se/ och arrangerar Investerardag

Webbplatsen https://insight.mangold.se/ är aktiv! Här ligger uppdragsanalyser och vd-intervjuer från Mangold Insight. Webbplattformen visar också aktuella data från marknaderna Nasdaq Stockholm, First North Stockholm, Spotlight Stock Market, Nordic Growth Market och Nordic MTF. Även utvecklingen för index, valutakurser och råvarupriser kommer att uppdateras kontinuerligt. Sidan visar också nyhetsflöden, allmän information om börsnoterade företag och rapportkalendrar. Det finns även en funktion som screenar bolag utifrån förbestämda parametrar.


Cereno Scientific - Innovativ kandidat kan stoppa blodproppar

Mangold tar upp bevakning på Cereno Scientific.


Påminnelse och fullständigt program för Mangold Insights Investerardag 3 juni 2019

Mangold Insight bjuder in investerare och journalister till en dag med spännande bolagspresentationer. Programmet inleds med lunch och avslutas med mingel. Efter presentationerna kommer Anders Borg hålla ett tal om svenska kronans utveckling och global penningpolitik.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär