Kollect - Sopor på tillväxt - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Kollect

Kollect, som verkar inom sopindustrin på Irland, har parerat utmaningar under 2020 på ett föredömligt sätt. Bolagets omsättning har ökat med 38 procent till 46 miljoner kronor. Denna ökning har drivits på av ett förvärv på Irland inom Bigbin-verksamheten. De återkommande intäkterna i bolaget ökar och stod för 61 procent under det fjärde kvartalet. Förlusterna och andelen kostnader sett till omsättning minskar vilket sammantaget medfört att bolaget tagit ett stort steg fram mot förväntad lönsamhet under 2021.

Bolaget har valt att växa sin verksamhet på Irland och så småningom i grannlandet Storbritannien inklusive Nordirland. Då bolagets verksamhet fortsatt är i sin linda med expansion i ett antal städer på Irland ser vi goda möjligheter för att bolaget visar tillväxt under kommande år. Mangold har räknat med en tillväxttakt på 15 procent i snitt per år under den kommande 5-årsperioden.

Mangold har justerat prognoser till följd av pandemin och lagt ett större fokus på Bigbin-verksamheten. Med en förbättrad bruttomarginal väntar sig Mangold att Kollect gör vinst under 2021 och då kan aktien stå inför en rejäl uppvärdering. Mangold sätter en riktkurs på 17 kronor, motsvarande en uppsida på över 100 procent.

Tisdag 2 mars

KONTAKT

Head of Insight:
Jan Glevén
jan.gleven@mangold.se
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen. Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

iZafe Group - Förenkla vardagen med dospåsar - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på iZafe Group


Game Chest Group - Spelbolag kan överraska - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Game Chest Group


Gigger Group - Mindre jobbigt med jobb - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Gigger GroupNorthern Capsek Ventures - Avkastning överträffar mål - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Northern Capsek Ventures


Urb-it - Klimatanpassad tillväxt - Mangold Insight analys

Mangold inleder bevakning på Urb-it


We aRe Spin Dye - Klimatsmart tillväxt - Mangold Insight analys

Mangold inleder bevakning på We aRe Spin Dye


Auriant Mining - Gyllene läge för rysk guldgruva - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Auriant Mining


Scandinavian Enviro Systems - Däcket har satts i rullning - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Scandinavian Enviro Systems


Terranet - På rätt väg - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Terranet


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted