ISR - Projekt på frammarsch - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar ISR

ISR, som utvecklar immunstimulerande läkemedelskandidater mot infektionssjukdomar som bland annat hiv, går in i en spännande period. Huvudprojektet mot hiv ska avläsas efter genomförda fas 2a-studier senare i år. Bolaget kommer under våren att skicka in en ansökan om att få starta en ny studie med hiv-patienter som är resistenta mot bromsmedicin. I tillägg gör bolaget framsteg med projekt i tidig utvecklingsfas, framförallt ett vaccin mot SARS-Cov-2 (Covid-19).

För att kunna genomföra tänkta studier har bolaget genomfört en företrädesemission under 2020 som även innehöll två serier av teckningsoptioner. Teckningstid för den första serien, TO1, pågår fram till 10 mars. Vid full teckning kan bolaget tillföras som lägst 23,9 miljoner kronor. Den andra serien TO2 inleds i slutet av oktober 2021 och kan även den tillföra bolaget som lägst 23,9 miljoner kronor. Bolaget hade 38,8 miljoner i kassan vid utgången av 2020. Tecknas teckningsoptioner i kommande serier har bolaget kapital för att genomföra tänkta aktiviteter minst 12 månader framåt.  

Mangold upprepar riktkursen 15 kronor som vi tog fram i samband med initialanalysen. Det motiverade värdet baseras på studier för hiv-projektet ISR-048. ISR genomför även prekliniska studier inom cancer, hepatit och vaccin mot Covid-19. Dessa ser Mangold som en option på eventuella framgångar vilka även kan vara värdehöjande.

Fredag 5 mars

KONTAKT

Head of Insight:
Jan Glevén
jan.gleven@mangold.se
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Fantasma Games - Goda chanser till vinst - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Fantasma Games


Finepart - Precist bolag med goda förutsättningar - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Finepart


AppSpotr - Fler kunder, fler funktioner - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Appspotr


WntResearch - Omstart med bättre odds - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar WntResearch


iZafe Group - Förenkla vardagen med dospåsar - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på iZafe Group


Game Chest Group - Spelbolag kan överraska - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Game Chest Group


Gigger Group - Mindre jobbigt med jobb - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Gigger GroupNorthern Capsek Ventures - Avkastning överträffar mål - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Northern Capsek Ventures


Urb-it - Klimatanpassad tillväxt - Mangold Insight analys

Mangold inleder bevakning på Urb-it


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted