Inhalation Sciences - Precisa system på tillväxtresa

Mangold tar upp bevakning på Inhalation Sciences

Mangold inleder bevakning av Inhalation Sciences med rekommendationen Köp och en riktkurs på 11,6 kronor på 12 månaders sikt. Inhalation Sciences är ett medicintekniskt bolag som utvecklat ett nytt laboratoriesystem, Preciseinhale i syfte att underlätta för forsknings- och läkemedelsbolag att få fram nya läkemedel inom bland annat lungsjukdomar. Detta system kan mäta hur partiklar i inandningsluft påverkar vår hälsa.

Inhalation Sciences står redo för en kommersialisering av systemet Preciseinhale. Hittills har bolaget sålt en handfull system till välrenommerade bolag inom Life Science-marknaden. Mangold bedömer att Inhalation Sciences kan ta en mindre andel av en potentiell marknad på 2600 system i Europa och USA i ett första steg. Globalt uppgår bolagets marknad till drygt 7 miljarder kronor. När bolaget får Preciseinhale färdig för användning i klinik väntar vi oss en växande kundbas inom något år.

En värderingsansats har gjorts utifrån försiktiga antaganden. I ett basscenario räknar Mangold med att bolaget tar 10 procent av den potentiella marknaden under en tioårsperiod. Utifrån dessa antaganden får vi ett DCF-värde på 11,6 kronor per aktie. Det ger en uppsida på 70 procent från nuvarande kursnivå. 

Tisdag 19 november

Kontaktuppgifter till Mangold Insight. 

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight:
Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdateringar till små och medelstora tillväxtbolag.

Disclaimer :
Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Auriant Mining - Ny strategi biter på sikt - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Auriant Mining


Tellusgruppen - Prominent stjärnelev - Mangold Insight analys

Mangold inleder bevakning av Tellusgruppen


Enersize - Avtryck på luftrycksmarknaden - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Enersize


Emotra - Ökat intresse för Edor - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Emotra


Finepart - Levererar i linje med prognos - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Finepart.


Scandinavian Enviro Systems - Full rulle för återvunna däck - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Scandinavian Enviro Systems


Topright Nordic - Glasklar verksamhetsutveckling - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Topright Nordic


Kollect - Växlar upp efter lockdown - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Kollect


Game Chest Group - Game Chest mjukstartar året - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Game Chest Group


Gigger Group - Växer och tar marknadsandelar - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar sin analys på Gigger Group


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted