Emotra - Ökat intresse för Edor - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Emotra

Emotra, har tagit viktiga steg framåt i sin utveckling. En studie, inriktad på återfall i depression, har visat att Edor kan identifiera dessa patienter. Det skapar bättre möjligheter för bolaget att bearbeta sjukhus och kliniker. Emotra har även slutit avtal med ett japanskt bolag kring ett samarbete vilket ökar dess chanser att lansera Edor i Japan.

För att kunna genomföra fortsatta studier och få metoden verifierad behöver bolaget kapital. En kapitalanskaffning pågår där bolaget avser att ta in 9,5 miljoner kronor. Om alla teckningsoptioner utnyttjas kan bolaget ta in ytterligare drygt 20 miljoner kronor. Denna emission är garanterad av Mangold.

Mangold ser en potentiellt stor marknad för Edor där bolaget kan ta en mindre andel. Intäkter väntas komma 2022 och under en femårsperiod bör bolaget kunna nå drygt 100 miljoner i omsättning. Emotra har värderats med en DCF-modell där vi utgått från ett högt avkastningskrav för att återspegla hög risk i bolaget. Detta ger sammantaget ett motiverat värde på 0,82 kronor per aktie, en uppsida på 135 procent.

Fredag 4 juni 2021

KONTAKT

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected] 
+ 46 (0) 8 5277 5022 

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer : Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Auriant Mining - Ny strategi biter på sikt - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Auriant Mining


Tellusgruppen - Prominent stjärnelev - Mangold Insight analys

Mangold inleder bevakning av Tellusgruppen


Enersize - Avtryck på luftrycksmarknaden - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Enersize


Emotra - Ökat intresse för Edor - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Emotra


Finepart - Levererar i linje med prognos - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Finepart.


Scandinavian Enviro Systems - Full rulle för återvunna däck - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Scandinavian Enviro Systems


Topright Nordic - Glasklar verksamhetsutveckling - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Topright Nordic


Kollect - Växlar upp efter lockdown - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Kollect


Game Chest Group - Game Chest mjukstartar året - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Game Chest Group


Gigger Group - Växer och tar marknadsandelar - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar sin analys på Gigger Group


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted