Kollect on Demand Holding - Digitala sopor lockar - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Kollect on Demand Holding

Digitala sopor lockar
Kollect erbjuder digitala lösningar för insamling och avlämning av avfall i en industri som är analog. Bolaget är verksamt i Irland och Storbritannien, länder där avfallshantering, till skillnad från Sverige, inte ingår i den kommunala servicen. Mangold bedömer att Kollects plattform är en välbehövlig digitalisering av avfallsindustrin och att bolaget har goda förutsättningar att växa till en betydande aktör på marknaden.

Kraftig expansion
Bolaget ska expandera till nya städer på Irland och i Storbritannien vilket kommer att driva försäljningen. Kollect väntas växa med 22 procent i snitt per år (CAGR) under prognosperioden som sträcker sig mellan 2019 till 2025. Bolaget har genomfört förvärv och säkrat avtal med Circle K, en kedja med drivmedelsstationer. Mangold bedömer att fler förvärv och liknande avtal kan tillkomma.

Rejäl uppsida i aktien
Från 2021 väntar vi oss stora vinstökningar vilket gör att vi ser attraktiva nyckeltal. Återkommande intäkter väntas även bidra till stigande marginaler. Mangold har valt att värdera Kollect med en DCF-modell och satt en riktkurs på 20 kronor per aktie. Det motsvarar en uppsida i aktien på drygt 100 procent.

Måndag 28 september 2020

Kontaktuppgifter till Mangold Insight: 

Head of Insight:
Jan Glevén
jan.gleven@mangold.se
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Appspotr - Low-code här för att stanna - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Appspotr


Emotra - Hopp för nedstämda - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Emotra


Enersize - Medvind i tryckluft - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Enersize


Terranet - Vinnande teknik på radarn - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Terranet


Zoomability - Dags att accelerera - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på: Zoomability


Simris Alg - Ett hav av möjligheter - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Simris Alg


Dicot - Framsteg för Viagrautmanare - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Dicot


Scandinavian Enviro Systems - Utrullning tar fart - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Scandinavian Enviro Systems


Kollect on Demand Holding - Digitala sopor lockar - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Kollect on Demand Holding


Auriant Mining - Momentum i ryskt guld - Mangold Insight Analys

Mangold uppdaterar Auriant Mining


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted