Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Addvise - Mot bättre tider - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Addvise

Addvise har inlett året med ökad omsättning och förbättrad lönsamhet. Omsättningen har ökat med 5 procent under årets första kvartal och lönsamheten mätt som EBITDA har förbättrats till 10,1 procent jämfört med 6,4 procent samma period föregående år. Bolaget framhåller fortsatt viss dämpad effekt till följd av pandemin vilket i viss mån påverkat affärsområdet Sjukvård negativt. I bolagets affärsområde Lab-utrustning märks en klar förbättring där omsättning och lönsamhet förbättrats.

Mangold har tagit hänsyn till att bolaget visat upp förbättrad lönsamhet och justerat prognoserna. Addvise upprepar målsättningen om en tillväxt på 20 procent de kommande åren. Detta inkluderar förvärv. Bolaget har en affärsidé av att förvärva vilket vi inte tagit hänsyn till i våra prognoser. Mangold räknar med 7 procents tillväxt i snitt per år de kommande åren.

Skuldsättningen har kommit ned och ligger nu under målet om en nettoskuldsättning i förhållande till EBITDA på 3. Detta påverkar värdet på bolaget positivt. Lägre skulder och förbättrad lönsamhet bidrar till högre riktkurs. Den nya riktkursen sätts till 4,00 kronor. En höjning från tidigare analys då den uppgick till 2,90 kronor.

Måndag 26 april

KONTAKT

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]  

+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer : Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. 

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Scandinavian Health Innovations - Frisk verksamhetsutveckling - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Scandinavian Health Innovations


Fantasma Games - Fortsatt chans till vinst - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Fantasma Games


Inhalation Sciences - Större marknadspotential lockar - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Inhalation Sciences


Zoomability - Full fart mot Amerika - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Zoomability


Mackmyra - Utländskt intresse för svensk whisky - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Mackmyra Svensk Whisky


Urb-it - Hållbara leveranser levererar - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Urb-it


2cureX - Precist test redo ta spets - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på 2cureX


Double Bond Pharmaceutical - Sällsynt potential från öst - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Double Bond Pharmaceutical


Mantex - Biomassa ger större kassa - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Mantex


Addvise - Mot bättre tider - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Addvise


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted