Bokslutskommuniké 2019

Fjärde kvartalet oktober - december 2019

 • Hyresintäkterna uppgick till 14 788 tkr (14 460)
 • Driftnettot uppgick till 14 788 tkr (13 438), vilket resulterade i en överskottsgrad på 100,0 %
  (92,9)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 10 959 tkr (9 662)
 • Periodens resultat uppgick till 5 045 tkr (25 595*) motsvarande 1,9 kr per aktie (9,5)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 12 754 tkr (8 690)
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2019-12-31 till 1 020 200 tkr (1 014 000) en ökning om 6 200 tkr (23 600) från värdet vid det fjärde kvartalets utgång.
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,7 ggr (4,2)
 • Belåningsgraden uppgick till 56,7 % (61,1)
 • EPRA NAV uppgick till 171,4 kr (150,5)

Perioden januari - december 2019

 • Hyresintäkterna uppgick till 59 155 tkr (57 842)
 • Driftnettot uppgick till 58 366 tkr (56 287), vilket resulterade i en överskottsgrad på 98,7 %
  (93,9)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 43 740 tkr (41 014)
 • Periodens resultat uppgick till 65 445 tkr (55 188) motsvarande 24,3 kr per aktie (20,5)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 44 189 tkr (36 610)
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2019-12-31 till 1 020 200 tkr (976 200) en ökning om 44 000 tkr (23 600) från värdet vid det fjärde kvartalets utgång.
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,7 ggr (4,4)
 • Belåningsgraden uppgick till 56,7 % (61,1)
 • EPRA NAV uppgick till 171,4 kr (150,5)

*Under den innevarande perioden uppgick de orealiserade värdeförändringarna till 6 036 tkr och under jämförelseperioden uppgick de till 23 600 tkr

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Mälaråsen AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 53 94
sara.williamson@paretosec.com

Robin Englén, verkställande direktör, Mälaråsen AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84
robin.englen@paretosec.com 

Mälaråsen AB (publ) i korthet

Mälaråsen AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och Sigtuna. Fastigheterna omfattar 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar area och är fullt uthyrda. Hyresgäst är Upplands Motor AB som använder fastigheterna för deras verksamhet inom bilförsäljning, verkstad och däckhotell. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 5 oktober 2016.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mälaråsen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020.

För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök www.malarasen.se och www.spotlightstockmarket.com

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted