Kommuniké från Mälaråsen AB (publ):s extra bolagsstämma

Vid den extra bolagsstämman den 23 september 2022 i Mälaråsen AB (publ), org.nr 559059-8594, beslutades i enlighet med styrelsens framlagda förslag att avyttra de två dotterbolagen Mälaråsen Fastigheter i Stockholm AB, org.nr 556680-9710, och Mälaråsen Fastigheter i Märsta AB, org.nr 556073-7446, för att uppfylla ett aktieöverlåtelseavtal med Nordiska Strategifastigheter Holding AB med en köpeskilling baserad på ett överenskommet fastighetsvärde om 1 194 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt
Mälaråsen AB (publ)
+46 (0) 8 402 51 05
[email protected]

Oskar Wigsén, tf. vd
Mälaråsen AB (publ)
+46 (0) 8 402 53 82
[email protected] 

Mälaråsen AB (publ) i korthet:

Mälaråsen AB (publ), org.nr 559059-8594, är ett publikt bolag och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Arlandastad. Fastigheterna omfattar 70 818 kvadratmeter mark. På fastigheterna finns byggnader bestående av 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar yta som är fullt uthyrda till Volvo Personvagnar Aktiebolag som erbjuder service och verkstadstjänster samt försäljning av nya och begagnade bilar. Hyresavtalen löper till och med den 30 september 2031. Mälaråsen AB (publ) förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan oktober 2016.

För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök www.malarasen.se


Kallelse till extra bolagsstämma i Mälaråsen AB (publ)

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 559059-8594, kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 september 2022 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.Mälaråsen AB halvårsrapport januari - juni 2022

Bolaget har utvecklats bra under årets första halvår med ökande resultat. Verksamheten har utvecklats enligt plan och värdet på bolagets tillgångar förändrats positivt. Vi kan även gladeligen meddela att bolagets största fastighet i Kista miljöcertifierats enligt Breeam In-Use och erhållit betyget Very Good.
Flaggning i Mälaråsen AB


Kallelse till årsstämma i Mälaråsen AB (publ)

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ), org. nr 559059-8594, kallas härmed till årsstämma fredag den 29 april 2022 klockan 11:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted