Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Mahvie Minerals offentliggör delårsrapport för det fjärde kvartalet 2022

Fjärde kvartalet 2022 (oktober - december)

  • Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 0 (0) MSEK
  • Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -2,60 (-0,01) MSEK
  • Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,24 (-0,00) SEK

 

Helåret 2022 (januari - december)

  • Intäkterna för helåret 2022 uppgick till 0 (0) MSEK
  • Resultatet efter skatt för helåret 2022 uppgick till -4,30 (-0,01) MSEK
  • Resultatet per aktie för helåret 2022 uppgick till -0,40 (-0,00) SEK

 

Väsentliga händelser under perioden

  • Bolaget har genomfört en sammanläggning av aktier
  • Bolaget noterades på Nordic Growth Market, NGM den 18:e november
  • Bolaget presenterade en första modell över Mofjellet i Mo i Rana

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Bolaget har presenterat två "position papers" avseende två av Bolagets huvudsakliga värdemetaller, bly och zink.

 

Stockholm den 8 februari 2023

Styrelsen

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Mahvie Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt-persons försorg, för offentliggörande den 8 februari kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted