Longrun investerar i GreenIron

Longrun investerar i GreenIron tillsammans med bl.a. FAM och Almi Invests Greentech i en runda om 100 mSEK.

-Det är väldigt glädjande att vi nu genomfört vår emission och jag ser fram emot ett aktivt samarbete med Longrun i vår tillväxtresa. Vi har en otroligt stark ägargrupp med bred industriell och internationell erfarenhet. Det är startskottet för vår resa mot kommersiell produktion av fossilfritt järn. Vi söker nu vår första etableringsort. Planen är att ha en första anläggning i början av 2023 med drift senare samma år, säger GreenIrons VD, Edward Murray.

GreenIrons teknologi bygger på beprövad vätgasbaserad teknik, utformad av metallurgen Hans Murray i slutet av 60-talet och början på 70-talet. Bolaget vilar idag på sex patent, inlämnade och godkända 2019-2021.

-I samband med att Parisavtalet undertecknades 2015 insåg vi att tiden äntligen hade kommit ikapp pappas 50 år gamla, banbrytande innovation, säger Edward Murray.

Med GreenIrons lösning ökar vi cirkulariteten i stål- och järnindustrin. Tack vare en flexibel teknik kan vi utvinna rent stål och järn från avfall, restprodukter och malm. Med grunden i en småskalig och modulär lösning, kan vi placera vår teknik där avfall och restprodukter bildas eller deponeras. Från ugnen levereras ett fossilfritt järn som kan återinsättas i produktionen av stål med ett minimum av transporter. Tekniken kan återskapa rena metaller ur oxider av järn, nickel, koppar och molybden. Vår tro är dessutom stark på att vi kan göra detsamma med kobolt, sällsynta jordartsmetaller och ytterligare ett antal metaller.

I stålverk och gjuterier uppstår restprodukter, bl.a. glödskal och filterstoff. Mängden rester som är möjliga att återvinna är 3-6 procent av det producerade stålet. Med GreenIrons ugnar kan dessa rester återvinnas i direkt i anslutning till både stålverk och gjuterier. Det innebär förenklad logistik och minimerat transportbehov.

GreenIrons vätgasbaserade teknologi har endast vatten som restprodukt. Många av de metaller som idag läggs i deponier kan återvinnas, vilket skulle skapa ett långsiktigt samhällsvärde, både ur ett ekonomiskt och hållbart perspektiv. Vår småskaliga lösning och låga kapitalkostnad lämpar sig också väl för etablering över hela världen.

GreenIrons ugnar är förhållandevis små, endast ca 2,5 meter i diameter. Småskaligheten ger stor flexibilitet vad avser lokal utplacering och den cykelbaserade processen ger också stor frihet i variationen av insatsmaterial. Kapaciteten för en ugn är 40 000 ton material/år. Vid behov av större volymer kan man med fördel nyttja modulariteten, genom att placera flera ugnar i anslutning till varandra.

-Vi tror att GreenIron, tack vare sin unika, tekniska lösning med jämförelsevis hög energieffektivitet, kommer bidra till FN:s hållbarhetsmål 9, 12 och 13, vilket ligger helt i linje med Longruns investeringsstrategi, säger Longruns VD Johan Frenckner.

För mer information, kontakta VD Johan Frenckner på telefon 0733-710 209 eller epost [email protected]

Longrun Capital är ett venture capital-bolag med fokus på investeringar i tidiga skeden. Nyinvesteringar görs i bolag som bidrar med lösningar på klimatkrisen och som har höga ambitioner kring jämställdhet och mångfald. Longrun Capital bildades 2021 och förvaltar även en investeringsportfölj av svenska tech-bolag, som byggdes upp under perioden 2018 - 2020 inom ramen för ett investeringsmandat åt Tagehus Holding, som är familjen Ljungbergs ägarbolag.

Longrun investerar i GreenIron

Longrun investerar i GreenIron tillsammans med bl.a. FAM och Almi Invests Greentech i en runda om 100 mSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted