Delårsrapport Q1 2019

Perioden 2019-01-01 - 2019-03-31

(Uppgifter för motsvarande period 2018 inom parentes)

  • Intäkterna uppgick till 12 065 (11 277) tkr
  • Driftnettot uppgick till 11 664 (11 211) tkr, med en överskottsgrad på 96,7 (97,3) %
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 093 (5 959) tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 4 211 (4 723) tkr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -695 (9 720) tkr
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 614 140 (600 000) tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,9 (2,9) gånger och belåningsgraden till 61,1 (62,5) %

16 maj 2019

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Sara Williamson, IR kontakt, Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 53 94
sara.williamson@paretosec.com

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84
ulf.attebrant@paretosec.com 

Logistri Portfolio 1 AB (publ) i korthet
Logistri Portfolio 1 AB (publ) 559124-1574 är ett holdingbolag med säte i Stockholm och moderbolag i en koncern. Logistri Portfolio 1 AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Logistri Fastighets AB (publ) 559122-8654. Koncernens syfte är att äga, utveckla och förvalta fastigheter för lager- och lätt industri i Sverige. Logistri Portfolio 1 AB (publ) registrerades 2017-09-05. Logistri Portfolio 1 AB (publ) har emitterat en obligation om 375 000 tkr, vilken noterades på Nasdaq First North Bond Market med första handelsdag 2017-11-03. Obligationen utgör koncernens enda externa lånefinansiering.

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB (publ), vänligen besök www.logistri.se och www.spotlightstockmarket.com

Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Delårsrapport Q4 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Årsredovisning 2017


Kvartalsrapport Q4 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär