Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

VALBEREDNING I ATHANASE INNOVATION UTSEDD

Vid årsstämman 2022 beslutades att styrelsens ordförande, årligen senast den 15 oktober, ska sammankalla de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti, i syfte att inbjuda dessa till medverkan i Bolagets valberedning,

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av följande personer:

Sven Thorén, valberedningens ordförande, utsedd av Athanase Industrial Partner
Jan Andersson, utsedd av Swedbank Robur
Thomas Ehlin, utsedd av Fjärde AP-fonden

Athanase Innovations årsstämma kommer hållas den 10 maj 2023.

De aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen är välkommen att kontakta Sven Thorén, telefon +46 70 617 00 67 eller e-mail [email protected]. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid för årsstämman.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Stefan Charette, styrelsens ordförande
Telefon: +46 73 994 70 79
E-mail: [email protected]

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Athanase Innovation AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och
Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

OM ATHANASE INNOVATION
Athanase Innovation är en alternativ investeringsfirma med exponering mot såväl privata
som publika aktiebolag. Kärnan i investeringsstrategin är att identifiera och aktivt förvalta
teknikrelaterade tillgångar som drivs av trender inom automation, digitalisering och
"robotics".

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted