Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

MINSKNING AV AKTIEKAPITAL GENOMFÖRS

Athanase Innovation AB (publ) ("Bolaget") ansökte i maj 2022 hos Bolagsverket om tillstånd att minska Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital, i enlighet med tidigare offentliggjort beslut fattat på årsstämman den 11 maj 2022. Bolaget har idag fått tillstånd från Bolagsverket att genomföra minskningen av Bolagets aktiekapital.

Aktiekapitalet minskas med 450 104 171,50 kronor utan indragning av aktier. Efter minskningen av aktiekapitalet uppgår Bolagets aktiekapital till 46 562 500,50 kronor fördelat på sammanlagt 31 041 667 antal aktier, med ett kvotvärde om 1,5 kronor per aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 8500

E-mail: [email protected]

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Athanase Innovation AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se.

Om Athanase Innovation

Athanase Innovation är en alternativ investeringsfirma med exponering mot såväl privata som publika aktiebolag. Kärnan i investeringsstrategin är att identifiera och aktivt förvalta teknikrelaterade tillgångar som drivs av trender inom automation, digitalisering och "robotics".

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted