ATHANASE INNOVATION AB HAR REKRYTERAT PHILIP GUNNARSSON SOM INVESTMENT DIRECTOR

Athanase Innovation AB har rekryterat Philip Gunnarsson som Investment Director med huvudfokus på att expandera verksamheten till den amerikanska marknaden genom det nystartade helägda dotterbolaget Athanase Innovation Inc, med planerat huvudkontor i New York. Philip Gunnarsson tillträder under september 2022.

Philip Gunnarsson kommer närmast från rollen som Group CFO för det börsnoterade DistIT AB (publ). Tidigare erfarenheter inkluderar investeringsverksamhet från Athanase Industrial Partner, M&A och företagsfinansiering från Citigroup i London och Stockholm samt aktieanalys inom teknik från Jefferies Group LLC i London.

Philip Gunnarsson har en MSc inom finans från Imperial College London och en BSc inom företagsekonomi samt nationalekonomi från Uppsala Universitet och Singapore Management University.

Stefan Charette, styrelseordförande i Athanase Innovation: "Philips kombination av global erfarenhet från operativa ledningsroller, investeringar och företagsfinansiering gör honom väl lämpad att leda utvecklingen av Athanase Innovation mot den amerikanska marknaden samt bidra till bolagets generella utveckling framöver".

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Charette, Styrelseordförande
Telefon: +46 73 994 7079

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september 2022 kl. 8.45 CET.

Athanase Innovation AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se.

Om Athanase Innovation

Athanase Innovation är en alternativ investeringsfirma med exponering mot såväl privata som publika aktiebolag. Kärnan i investeringsstrategin är att identifiera och aktivt förvalta teknikrelaterade tillgångar som drivs av trender inom automation, digitalisering och "robotics".

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted