Analysföretaget Analyst Group publicerar analys av Livihop

Det oberoende analysinstitutet Analyst Group ("AG") har idag publicerat en aktieanalys av Livihop. AG har utfört analysen i syftet att ur ett oberoende perspektiv ge allmänheten en bättre insikt i Bolagets framtida framgångsförutsättningar. Analysen finns tillgänglig här: https://analystgroup.se/analysis/livihop/


Livihop håller investerarträffar i Stockholm och Malmö

Med anledning av föreliggande anmälningsperiod inför notering på Nasdaq First North välkomnar Livihop investerare till träffar hos Mangold i Stockholm och Malmö.


Livihop beslutar om nyemission och offentliggör investeringsmemorandum inför notering på Nasdaq First North

Livihop beslutar om nyemission och offentliggör investeringsmemorandum inför notering på Nasdaq First North Liv ihop AB (publ) ("Livihop" eller "Bolaget") har beslutat om en nyemission av aktier inför notering på Nasdaq First North med preliminär första handelsdag den 23 februari 2018. Med anledning av förestående nyemission riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige om 24 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet") har Livihop i dag även offentliggjort ett investeringsmemorandum, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.livihopgruppen.se, och på Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida, www.mangold.se.


Kallelse till extra bolagsstämma i Liv Ihop AB (publ)

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 29 december 2017 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm.


Livihop expanderar i Stockholm genom förvärv

Assistansbolaget Livihop stärker sin position i Stockholmsregionen genom förvärv av Svea Assistans. Med Svea Assistans får Livihop ett nytt lokalkontor i Rinkeby i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted