Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Nyhetsbrev #3 2022: Positiva top line-resultat från SAD-delen i fas I-studien

Lipigon har nått en stor milstolpe i och med att våra första kliniska data från singeldos-grupperna i fas I-studien (SAD-delen, single ascending dose) av Lipisense nyligen presenterades. Vi är glada att kunna konstatera att Lipisense är en säker substans, och baserat på rekommendation från den externa säkerhetskommittén så kommer ytterligare en dosgrupp att testas på en högre dosnivå i SAD-studien.

Resultaten gör också att vi har tagit beslutet att gå vidare med nästa steg i fas I-studien, det vill säga MAD-delen (multiple ascending doses). Studien planeras att avslutas under kvartal två nästa år.

Vi håller fortsatt tidslinjerna i vår kliniska utvecklingsplan och förberedelserna för kliniska fas II-prövningar har påbörjats.

Att Lipigon numera är ett kliniskt forskningsbolag har resulterat i ökad uppmärksamhet både inom industrin och forskningsfältet. Vi märker ett stort intresse på de branschmässor där vi närvarar, till exempel nyligen på Nordic Life Science Days och BIO Europe som inträffar senare i höst. Många storbolag och tänkbara framtida licenstagare vill träffa oss och diskutera Lipisense.  Det här är också en viktig del av vår verksamhet - genom möten och presentationer bygger vi upp intresset om våra program och skapar långsiktiga relationer.

Även vid viktiga forskarkonferenser inom vårt fält, EAS i Milano och ELC i Tutzing, har vi under hösten mötts av stor nyfikenhet kring våra resultat. Våra akademiska samarbetspartners har också presenterat data runt om i världen och beskriver samma stora intresse. Presentationer på vetenskapliga möten är ett sätt att nå ut till key opinion leaders och vetenskapliga scouter från storbolagen. Dessa två grupper är ofta nyckeln till att skapa intresse för ett visst läkemedelsmål.

Lipigon har genom de senaste årets resultat och påbörjade kliniska studier etablerat ANGPTL4 som det mest lovande läkemedelsmålet i utveckling just nu. Vi får redan nu förfrågningar om att presentera data kring Lipisense.  Under 2023 siktar vi på att delta vid alla viktiga konferenser och presentera egna data från Lipisense-programmet.

Lipigons resa mot att bli världens ledande forskningsbolag inom lipidrelaterade sjukdomar har bara börjat. Vi kommer att jobba hårt för att leverera både inom Lipisense-projektet och våra övriga program. En bred och diversifierad produktportfölj behövs för att nå vårt högt uppsatta mål - vilket också innebär att våra aktieägare och framtida patienter får stor nytta av våra resultat.

Umeå, oktober 2022
Stefan K Nilsson, VD

HÄNDELSER OCH NYHETER I KORTHET

  • Delårsrapport
    Delårsrapporten för januari-juni 2022 kan laddas ner via Lipigons webbplats.

2022-10-05

Lipigon rapporterar positiva top line-resultat från klinisk fas I-studie av Lipisense
Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") tillkännagav positiva top line-resultat från SAD-delen i fas I-studien av prövningsläkemedel Lipisense i friska försökspersoner.

Läs pressmeddelande.

2022-09-16

Lipigon deltog i forskarmötet ELC i Tutzing, Tyskland
Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") deltog i början av september i European Lipoprotein Clubs forskarmöte i Tutzing i Tyskland. Det var vd Stefan K. Nilssons femte och sista år i organisationskommittén.
Läs pressmeddelande.

2022-09-08

Lipigons vd Stefan K. Nilsson ökade sitt innehav i bolaget
Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelade att vd Stefan K. Nilsson hade köpt aktier i Lipigon till ett sammanlagt värde om 67 800 kr till ett genomsnittspris om 1,905 kronor per aktie.

Läs pressmeddelande.

2022-08-30

Lipigon publicerar delårsrapport för januari-juni 2022
Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerade sin delårsrapport för perioden 1 januari- 30 juni 2022. Delårsrapporten i sin helhet finns på bolagets hemsida.

Läs pressmeddelande.

2022-07-11
Sista dagen för handel med BTA i Lipigon
Företrädesemissionen i Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") registrerades vid Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kom därmed att omvandlas till aktier. Sista dag för handel med BTA var den 14 juli 202.
Läs pressmeddelande.


KOMMANDE BOLAGSAKTIVITETER

Umeå på börsen, 17 november

I höst är det åter dags för eventet "Umeå på börsen" då börsnoterade Umeåföretag berättar om sina framtida planer för potentiella investerare. Lipigon både deltar och är med och arrangerar eventet som i år kommer att hållas i hybridform.
Läs mer här.

BIO Europe, 26-27 november

Lipigon deltar i Bio Europe, den största partneringkonferensen inom life science i Europa. BIO-Europe förväntas i år samla 4 000 biopharma-ledare från hela världen för att delta i över 27 000 en-till-en-möten.

Läs mer här.


TIPS!

  • Podcast
    Stefan K. Nilsson intervjuades i HitGens podd Biotech Frontiers Podcast.

Här hittar du avsnittet.

Följ Lipigon i sociala medier

Vi finns på LinkedIn och Twitter: Lipigon_Pharma och StefanKNilsson. Följ oss gärna!

Nyhetsbrev varje kvartal

Vi skickar kvartalsvisa nyhetsbrev till aktieägare, investerare och andra intressenter. Prenumerera på våra utskick genom att anmäla dig på vår webbplats.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Nerladdningsbara filer

Lipigon tar sikte på fas II

Under den senaste tiden har Lipigon kommit med flera positiva nyheter om bolagets blodfettssänkande läkemedelskandidat Lipisense som befinner sig i klinisk fas I. Bolaget undersöker nu möjligheten att starta fas II tidigare än planerat. Vd Stefan K. Nilsson svarar här på några frågor om utvecklingsarbetet.


Lipigons vd Stefan K. Nilsson ökar sitt innehav i bolaget

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar i dag att vd Stefan K. Nilsson har köpt aktier i Lipigon till ett sammanlagt värde om 44 499,25 kronor till ett genomsnittspris om 1,09 kronor per aktie.


Lipigon rapporterar ytterligare positiva data från fas I-studie med Lipisense

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") tillkännagav i dag positiva säkerhetsresultat från fas I-studiens multipla dosering av läkemedelskandidaten Lipisense. Läkemedelskandidaten utvecklas för att behandla personer med kraftigt förhöjda triglyceridnivåer.


Lipigon announces further positive data from phase I trial of Lipisense

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") today announced positive safety results from multiple dosing in the phase I trial with the drug candidate Lipisense. The drug candidate is being developed for treating hypertriglyceridemia.


Valberedningen utsedd inför Lipigon Pharmaceuticals årsstämma 2023

Lipigon Pharmaceuticals AB meddelar härmed att valberedningen inför årsstämman 2023 har utsetts.


Lipigons vd Stefan K. Nilsson ökar sitt innehav i bolaget

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar i dag att vd Stefan K. Nilsson har köpt aktier i Lipigon till ett sammanlagt värde om 44 499,60 kr till ett genomsnittspris om 1,20 kronor per aktie.


Lipigon publicerar delårsrapport för januari-september 2022

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 2022. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, www.lipigon.se. Nedan följer en kort sammanfattning.


Umeå på börsen

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") anordnar tillsammans med andra börsnoterade bolag från Umeå eventet "Umeå på börsen" den 17 november. Vd Stefan K. Nilsson kommer bland annat berätta om utvecklingen av Lipisense, bolagets läkemedelskandidat mot förhöjda triglycerider, och den pågående fas I-studien.


Stort intresse för Lipigon på konferenser och mässor

Lipigons första kliniska studie i full gång och parallellt pågår ett intensivt nätverkande på branschmässor och vetenskapliga konferenser både i Sverige och utomlands.  "Vi märker ett stort intresse för både oss och Lipisense just nu", säger vd Stefan k. Nilsson, nyss hemkommen från BIO-Europe i Tyskland.Analysguiden: Lipigon presenterar lovande säkerhetsdata på patienter

Lipigon presenterade i förra veckan resultat från den pågående fas 1-studiens första del (SAD) med bolagets lipidsänkande läkemedelskandidat Lipisense. Studien uppnådde sitt viktigaste syfte där Lipisense tolererades väl hos patienterna och inga allvarliga biverkningar rapporterades. Trots denna goda nyhet sätter Analysguiden ett motiverat värde om 7,0 (11,6) kronor på Lipigon, vilket beror på fortsatt svagt börsklimat.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted