Nyhetsbrev #2 2022: Lyckad nyemission och Lipisense i klinisk fas

Sommaren är äntligen här! Av oss är den lika efterlängtad som starten på den kliniska fas I-studien av Lipisense den sista maj. Den innebär att vi numera stolt kan titulera oss kliniskt forskningsbolag.

Våren har varit intensiv, full av förberedelser inför starten av den kliniska prövningen. Vd Stefan K. Nilsson har bland annat varit i Milano där han höll två uppskattade presentationer om Lipisense vid EAS Congress 2022, den största årliga kongressen om åderförfettning i Europa.

Kort därefter publicerades en av studierna Stefan presenterade i Milano i Journal of Lipid Research. Där visar Lipigons vetenskapliga rådgivare Sander Karsten att hämning av målproteinet ANGPTL4 sänker triglycerid- och glukosnivåerna i blodet och att biverkningar kan undvikas genom målsökande behandling av levern.

Lipigon har också genomfört en lyckad företrädesemission om 22,6 miljoner. Syftet med kapitalanskaffningen var främst att finansiera den fortsatta kliniska utvecklingen av Lipisense-projektet, med mål att genomföra fas I och planera fas II.

Nedan följer en kort sammanfattning av den senaste periodens händelser och vi passar på att önska er alla en riktigt glad och härlig sommar.

HÄNDELSER OCH NYHETER I KORTHET

2022-06-21
Lipigon tillförs 22,6 MSEK i emissionslikvid
Lipigon har genomfört en nyemission om 22,6 miljoner. Kapitaltillskottet ska användas till att slutföra fas I och påbörja planeringen av fas II i den kliniska prövningen av läkemedelskandidaten Lipisense. De finansiella medlen ska också användas för att hålla tempot i Lipigons övriga utvecklingsprogram.
Läs pressmeddelande.

2022-06-09

Ny studie: Leverspecifik behandling mot målproteinet ANGPTL4 är effektiv och säker

Hämning av målproteinet ANGPTL4 sänker triglycerid- och glukosnivåerna i blodet. Genom målsökande behandling av levern undviks kända biverkningar som annars kan uppstå om hela organismen behandlas. Det visar en studie utförd av Lipigon och dess nederländska samarbetspartner.

Läs pressmeddelande.


2022-05-31

Doseringsstart i fas I-studie för Lipigons blodfettssänkande läkemedelskandidat Lipisense

Lipigon meddelade att bolagets läkemedelskandidat Lipisense för första gången givits till människa. Doseringen skedde inom ramen för fas I-studien.

Läs pressmeddelande.

2022-05-30

Stort intresse för Lipigon på Europas ledande forskarmöte om åderförfettning

Lipigons vd Stefan K. Nilsson höll två presentationer om Lipisense vid EAS Congress 2022 i Milano, den största årliga kongressen om åderförfettning i Europa. "Jag möttes av ett stort internationellt intresse för vår läkemedelskandidat Lipisense."

Läs pressmeddelande.

 

2022-05-17

Rockad i Lipigons styrelse

Valberedningen i Lipigon föreslog att Lars Öhman valdes till ordförande vid årsstämman. Tidigare styrelseordförande Urban Paulsson hade meddelat att han inte ställde upp till omval. Urban Paulsson fortsätter i Lipigons styrelse som styrelseledamot.

Läs pressmeddelande.

 

2022-05-11
Lipigons vd Stefan K. Nilsson ökade sitt innehav i bolaget

Lipigon meddelade att vd Stefan K. Nilsson köpt aktier i Lipigon till ett sammanlagt värde om 265 tkr till ett genomsnittspris om 3,36 kronor per aktie.

Läs pressmeddelande.

 

2022-05-03

Lipigon beslutade om en företrädesemission om 25,1 MSEK

Styrelsen för Lipigon beslutade, villkorat av extra bolagstämmas efterföljande godkännande, om en nyemission av aktier om cirka 25,1 MSEK med företrädesrätt för Lipigons aktieägare.
Läs pressmeddelande.

 

2022-04-27

Ansökan om klinisk prövning för Lipisense godkänd av Läkemedelsverket

Lipigon meddelade att bolaget fått godkänt av Läkemedelsverket på sin ansökan om klinisk prövning av den blodfettssänkande läkemedelskandidaten Lipisense.

Läs pressmeddelande.

 

INTERVJUER

22-06-13

Intervju i Stockpicker

Stefan K. Nilsson intervjuades om Lipigon, företrädesemissionen och framtiden.

Läs intervjun.

 

22-06-03

Intervju Direkt Studios

Stefan K. Nilsson intervjuades om Lipisense och företrädesemissionen.
Se intervjun.


22-06-06
Intervju Redeye Growth Day
Stefan K. Nilsson intervjuades om Lipigon, Lipisense och framtiden.

Se intervjun.PRESENTATIONER

2022-06-01

Lipigon presenterade på Redeye Growh Day den 1 juni

Vd Stefan K. Nilsson gav en uppdatering kring Lipisense och den inledda fas I-studien.

Se presentationen.

2022-05-02

Lipigon presenterade på Aktiedagen den 2 maj

Vd Stefan K. Nilsson berättade om processen med Lipisense och vägen framåt för Lipigon.

Se hela sändningen.

2022-04-26

Lipigon presenterade på Redeye Investor Forum Online

Lipigons vd Stefan K. Nilsson medverkade på Redeyes investerarevent Investor Forum Online.

Se presentationen.

KOMMANDE BOLAGSAKTIVITETER

Umeå på börsen, 17 november

I höst är det åter dags för eventet "Umeå på börsen" då börsnoterade Umeåföretag berättar om sina framtida planer för potentiella investerare. Lipigon både deltar och är med och arrangerar eventet som i år kommer att hållas i hybridform.

TIPS!

  • Podcast
    Stefan K. Nilsson intervjuades i HitGens podd Biotech Frontiers Podcast.

Här hittar du avsnittet.

  • Artikel SvD Innovation

Lipigon har medverkat i en artikel i Svenska Dagbladets bilaga - magasinet Innovation #2. Läs artikeln här.


Följ Lipigon i sociala medier

Vi finns på LinkedIn och Twitter: Lipigon_Pharma och StefanKNilsson. Följ oss gärna!

Nyhetsbrev varje kvartal

Vi skickar kvartalsvisa nyhetsbrev till aktieägare, investerare och andra intressenter. Prenumerera på våra utskick genom att anmäla dig på vår webbplats.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Lipigons vd Stefan K. Nilsson ökar sitt innehav i bolaget

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar i dag att vd Stefan K. Nilsson har köpt aktier i Lipigon till ett sammanlagt värde om 44 499,60 kr till ett genomsnittspris om 1,20 kronor per aktie.


Lipigon publicerar delårsrapport för januari-september 2022

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 2022. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, www.lipigon.se. Nedan följer en kort sammanfattning.


Umeå på börsen

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") anordnar tillsammans med andra börsnoterade bolag från Umeå eventet "Umeå på börsen" den 17 november. Vd Stefan K. Nilsson kommer bland annat berätta om utvecklingen av Lipisense, bolagets läkemedelskandidat mot förhöjda triglycerider, och den pågående fas I-studien.


Stort intresse för Lipigon på konferenser och mässor

Lipigons första kliniska studie i full gång och parallellt pågår ett intensivt nätverkande på branschmässor och vetenskapliga konferenser både i Sverige och utomlands.  "Vi märker ett stort intresse för både oss och Lipisense just nu", säger vd Stefan k. Nilsson, nyss hemkommen från BIO-Europe i Tyskland.Analysguiden: Lipigon presenterar lovande säkerhetsdata på patienter

Lipigon presenterade i förra veckan resultat från den pågående fas 1-studiens första del (SAD) med bolagets lipidsänkande läkemedelskandidat Lipisense. Studien uppnådde sitt viktigaste syfte där Lipisense tolererades väl hos patienterna och inga allvarliga biverkningar rapporterades. Trots denna goda nyhet sätter Analysguiden ett motiverat värde om 7,0 (11,6) kronor på Lipigon, vilket beror på fortsatt svagt börsklimat.


RÄTTELSE: Tidigare pressmeddelande angav felaktig tidstämpel i MAR-etiketten. Korrigerat pressmeddelande följer nedan:

"Lipigon rapporterar positiva top line-resultat från klinisk fas I-studie av Lipisense"

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") tillkännagav i dag positiva top line-resultat från SAD-delen i fas I-studien av prövningsläkemedel Lipisense i friska försökspersoner.


CORRECTION: In previous press release, the time stamp in the MAR label was incorrect. Corrected pressrelease follows below.

"Lipigon announces positive top-line data from phase I clinical study of Lipisense" 

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") today announced positive top-line results from a phase I SAD study of its investigational medicine Lipisense in healthy volunteers.
 


Lipigon rapporterar positiva top line-resultat från klinisk fas I-studie av Lipisense

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") tillkännagav i dag positiva top line-resultat från SAD-delen i fas I-studien av prövningsläkemedel Lipisense i friska försökspersoner.


Lipigon announces positive top-line data from phase I clinical study of Lipisense

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") today announced positive top-line results from a phase I SAD study of its investigational medicine Lipisense in healthy volunteers. 


Lipigon deltog i forskarmötet ELC i Tutzing, Tyskland

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") deltog i förra veckan i European Lipoprotein Clubs forskarmöte i Tutzing i Tyskland. Det var vd Stefan K. Nilssons femte och sista år i organisationskommittén.


Lipigons vd Stefan K. Nilsson ökar sitt innehav i bolaget

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar i dag att vd Stefan K. Nilsson har köpt aktier i Lipigon till ett sammanlagt värde om 67 800 kr till ett genomsnittspris om 1,905 kronor per aktie.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted