Lipigon Nyhetsbrev #2 2021 - Positiva prekliniska resultat och andra nyheter

Det sjuder av aktivitet hos Lipigon. Vi är i full förberedelse inför klinisk start med vår läkemedelskandidat Lipisense. Allt går enligt plan och vi har nyligen genomfört den första av tre prekliniska säkerhetsstudier, vilket du kan läsa mer om nedan. Arbetet med övriga projekt löper också på och vi har spännande bolagsaktiviteter inplanerade. Här sammanfattar vi den senaste periodens händelser och nyheter.

HÄNDELSER OCH NYHETER I KORTHET

Delårsrapport Q1-Q2 2021
Delårsrapporten för januari-juni 2021 finns tillgänglig via Lipigons webbplats eller att ladda ner här.

Prekliniska studier indikerar att Lipisense är säker och effektiv mot förhöjda blodfetter
Vår vetenskapliga rådgivare, professor Sander Kersten, presenterade data som indikerar att Lipisense är både säker och effektiv mot förhöjda blodfetter i djurmodeller på European Lipoprotein Club (ELC), ett av världens ledande forskarmöten inom området blodfetter. Läs pressmeddelandet.

Lipigon tillkännager positiva resultat i förberedande preklinisk säkerhetsstudie för Lipisense
Den första av tre prekliniska studier visade att Lipisense kan ges i höga doser utan säkerhetsproblem men även att läkemedelskandidaten effektivt sänkte nivåerna av blodfettet triglycerid. Läs pressmeddelandet.

Hur förbereder vi oss inför klinisk start?
Vår operativa chef Eva Arlander sammanfattar det prekliniska arbetet med Lipisense och berättar mer om processen inför den första studien i människa. Se videon.

Nya forskningsresultat med betydelse för Lipisense
Det pågår mycket spännande forskning på området blodfetter. Gunilla Olivecrona, medgrundare och seniorprofessor, berättar här initierat om tre aktuella studier inom vårt forskningsområde. Se videon.

Snabb uppdatering av Lipigons projekt
Här ger vår projektledningschef Stefan Pierrou en statusuppdatering av Lipigons projekt. Se videon.

RNA, genterapi och klassiska småmolekyler - hur utnyttjas de i Lipigons projekt?
Vi begränsar oss inte till en särskild metod eller teknologi i våra utvecklingsprojekt, utan vi väljer det som passar våra målproteiner bäst. Vd och grundare Stefan K. Nilsson beskriver närmare i "Nyckelpersoner förklarar". Läs intervjun.

Tips. På vår webbplats finns fler artiklar om hur vi arbetar med att utveckla nya behandlingar mot förhöjda blodfetter, så kallade lipidrelaterade sjukdomar. Läs mer under Nyckelpersoner förklarar.

Lipigons företagsvideo är färdig!
Vi har glädjen att presentera vår nya företagsvideo som tydligt beskriver vår vision och verksamhet. Videon kommer snart upp på webbplatsen, men du kan se den här redan nu.

KOMMANDE BOLAGSAKTIVITETER I NÄRTID

  • TIDES i Boston, USA, 20-23 september. TIDES är en av de största konferenserna för RNA-läkemedel. På temat "Emerging oligonucleotide discovery" presenterar Lipigon Lipisense-projektet, "Targeting ANGPTL4 in the liver with ASO - a novel treatment for cardiometabolic disease".
  • Umeå på börsen, 29 september. Lipigon deltar tillsammans med andra börsnoterade bolag på eventet Umeå på börsen. Moderator under kvällen är Sverker Olofsson. Du kan delta som gäst på plats eller via den digitala direktsändningen. Läs mer och anmäl dig här.

Följ Lipigon i sociala medier
Vi finns på LinkedIn och Twitter: Lipigon_Pharma och StefanKNilsson. Följ oss gärna!

Nyhetsbrev varje kvartal
Vi skickar kvartalsvisa nyhetsbrev till aktieägare, investerare och andra intressenter. Prenumerera på våra utskick genom att anmäla dig på vår webbplats, lipigon.se/investor-relations.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ); och ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Nerladdningsbara filer

Effektmått redan i tidig fas - Lipigons vd intervjuas om flaggskeppet Lipisense

I en intervju i samband med Lipigons presentation på Umeå på börsen berättar vd Stefan K. Nilsson om de senaste studieresultaten i huvudprojektet Lipisense, betydelsen av tidiga effektmått och de speciella egenskaperna med RNA-läkemedel.


Lipigon deltar på Umeå på börsen den 29 september

Umeåbaserade Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") deltar i dag på eventet Umeå på börsen. Vd Stefan K. Nilsson berättar om utvecklingen av nya läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, så kallade lipidrelaterade sjukdomar.


Lipigon deltar på Umeå på börsen den 29 september

Umeåbaserade Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") kommer att delta på eventet Umeå på börsen onsdagen den 29 september. Vd Stefan K. Nilsson berättar om utvecklingen av nya läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, så kallade lipidrelaterade sjukdomar.


Lipigon presenterade på TIDES USA - världens största industrikonferens för RNA-läkemedel

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar nya behandlingar mot sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, så kallade lipidrelaterade sjukdomar, presenterade i går läkemedelskandidaten Lipisense vid industrikonferensen TIDES USA i Boston. Konferensen är känd som den främsta inom läkemedelsfälten oligonukleotider, peptider, mRNA och geneditering.


Lipigon Nyhetsbrev #2 2021 - Positiva prekliniska resultat och andra nyheter

Det sjuder av aktivitet hos Lipigon. Vi är i full förberedelse inför klinisk start med vår läkemedelskandidat Lipisense. Allt går enligt plan och vi har nyligen genomfört den första av tre prekliniska säkerhetsstudier, vilket du kan läsa mer om nedan. Arbetet med övriga projekt löper också på och vi har spännande bolagsaktiviteter inplanerade. Här sammanfattar vi den senaste periodens händelser och nyheter.


Analysguiden: Lipigon följer tidsplanen

Lipigon följer tidsplanen inför kommande kliniska studier med den första säkerhetsstudien nu avklarad. Analysguiden är positiva i en uppdaterad analys av bolaget och ser ett motiverat värde om 16-17 kronor per aktie.


Lipigon deltar på Umeå på börsen den 29 september

Umeåbaserade Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") kommer att delta på eventet Umeå på börsen onsdagen den 29 september. Vd Stefan K. Nilsson berättar om utvecklingen av nya läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, så kallade lipidrelaterade sjukdomar.


Lipigon tillkännager positiva resultat i förberedande preklinisk säkerhetsstudie för blodfettssänkande läkemedelskandidaten Lipisense

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar nya behandlingar mot förhöjda blodfetter, så kallade lipidrelaterade sjukdomar, rapporterar i dag att man slutfört den första av tre prekliniska säkerhetsstudier för läkemedelskandidaten Lipisense. Studien som i första hand är förberedande inför kommande, längre studier visade att Lipisense kan ges i höga doser utan att oönskade biverkningar observerades. Utöver detta visade studien att Lipisense effektivt sänkte nivåerna av blodfettet triglycerid.


Lipigon announces positive results from preparatory preclinical safety study for lipid-lowering drug candidate Lipisense

This is an English translation of the Swedish original. In case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), a biotech company developing therapeutics for lipid-related diseases, today announced the completion of the first of three preclinical safety studies for the drug candidate Lipisense. The study, which is primarily preparatory for future, longer studies, showed that Lipisense can be given in high doses with no undesirable side effects observed. In addition, the study showed that Lipisense effectively lowered blood triglyceride levels.


Prekliniska studier indikerar att Lipisense är säker och effektiv mot förhöjda blodfetter

Data från prekliniska studier utförda av professor Sander Kersten, vetenskaplig rådgivare till Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), indikerar att Lipigons huvudkandidat Lipisense är både säker och effektiv mot förhöjda blodfetter i försöksdjur. Professor Sander Kersten presenterade data på European Lipoprotein Club (ELC), ett av världens ledande forskarmöten inom området blodfetter, i Tutzing, Tyskland.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted