Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Link Prop Investment (publ) har erhållit en uppsägning för avflytt av Veoneer Sweden AB

Link Prop Investment AB (publ) har fått en uppsägning för avflytt per 2023-12-31 av Veoneer Sweden AB.

Veoneer Sweden AB hyr knappt 5 200 kvm lokaler till en hyra på cirka 7,4 mkr plus normala tillägg. Lokalerna består idag av cirka 4 000 kvm kontor och cirka 1 200 kvm labblokaler.

Uthyrningsarbetet startas omedelbart och Link Prop påbörjar förhandlingar snarast om ingående av nya hyresavtal med ett antal parter som sedan tidigare har uttryckt intresse för delar av lokalerna.

Link Props VD Mattias Rickardsson kommenterar:

"Baserat på diskussioner med flera intressenter har vi goda förhoppningar att fylla de ytor som frigörs. Utifrån nya hyresgästers behov och önskemål ser vi också möjligheter att kunna genomföra värdehöjande investeringar i lokalerna."

"Med låg belåning, inga nuvarande vakanser och en bra kvarvarande mix av stabila hyresgäster står Link Prop fortsatt starkt i en orolig tid", avslutar Mattias Rickardsson.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Mattias Rickardsson, vd
Telefon: 070-228 60 28
E-post: [email protected]
alternativt se bolagets hemsida: http://www.linkpropinvestment.se/


Link Prop Investment AB (publ) aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser,
[email protected] +46 8 545 271 00.

Denna information är sådan information som Link Prop Investment AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Link Prop Investments nyhetsdistributör Bequoted vid publicering av detta pressmeddelande.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted