Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Årsredovisning 2022

LifeClean International AB (publ) publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2022 på bolagets hemsida.

Årsredovisningen 2022 finns tillgänglig för nedladdning som PDF på:
https://lifeclean.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Johansson, Interim VD, LifeClean International AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 70-133 13 13

Om LifeClean International:
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.

Nerladdningsbara filer

Årsredovisning 2022


Bokslutskommuniké Q4 2022


Delårsrapport Q3 2022


Halvårsrapport 2022


Årsredovisning 2021


Delårsrapport Q1 2022


Bokslutskommuniké Q4 2021


Delårsrapport Q3 2021


Halvårsrapport 2021


Delårsrapport Q1 2021


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted