Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

St1 raffinaderi ska PFAS-sanera brandskumstankar med LifeClean

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget mottagit en order inom PFAS-sanering och den första inom energisegmentet från energibolaget St1 Refinery AB ("St1"). Ordern avser ca 37m3 LifeClean Sani för sanering av brandskumstankar på St1:s oljeraffinaderi i Göteborg.

Ordern gäller PFAS-sanering av två 9m3 och en mindre brandskumstank som ska saneras innan de återfylls med nya och miljövänligare skumlösningar. Ordern verkställs i januari 2023.

LifeCleans offentliggörande i november 2022 av en revolutionerande metod för PFAS-sanering av brandskumstankar väckte ett stort intresse inom flera segment, utöver brandskydd, som militärt försvar och energisektorn. Dessa segment, och fler därtill, påverkas alla av ett aktuellt lagstiftningsförslag av Europeiska kemikaliemyndigheten ("ECHA") som föreslår ett nytt och striktare gränsvärde av PFAS-ämnen i brandskum och utrustning. ECHA:s utredning indikerar att energisektorn är det enskilt största marknadssegmentet inom PFAS-sanering av brandskumsrelaterade områden.

"St1 är en energikoncern med ambitiösa miljömål och som tar stort samhällsansvar. För oss är det viktigt att vi tar vårt ansvar för miljö och arbetsmiljö och bidrar med minsta möjliga kontaminering av PFAS-ämnen i miljön samt exponering mot personal. Vi valde LifeClean på grund av deras mycket goda resultat som ligger långt under ECHA:s rekommenderade gränsvärde samt att metoden är praktisk genomförbar på plats och tids- och kostnadseffektiv.", säger Johan Ringström, Brand och skyddschef på St1 Refinery.

"Det är väldigt glädjande att St1 väljer LifeClean för PFAS-sanering. De har varit kunniga i kravställningen och noga med att tanken måste saneras på djupet för att förhindra återbildning av PFAS i framtiden, som kan ske med andra metoder. Vi ser ett stort intresse för vår PFAS- saneringsmetod och frågan är ständigt aktuell med ökad medvetenhet hos konsumenter, företag och lagstiftare. Tyvärr finns PFAS på så många ställen att det kommer ta årtionden att rensa upp.", säger David Johansson, Interim VD för LifeClean International AB.

Enligt Bolagets tidigare beräkningar är en genomsnittlig brandskumstank på brandbil ca 600l, för brandbekämpning inom energisektorn är det vanligt med 10-20 gånger högre tankkapacitet.

St1 Nordic Oys vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO-medveten energi. Koncernen arbetar med forskning och utveckling i syfte att ta fram ekonomiskt bärkraftiga energilösningar som minskar miljöpåverkan. St1 fokuserar på marknadsföring av bränslen, oljeraffinering och förnybara energilösningar som sofistikerade avfallsbaserade biobränslen och industriell vindkraft. Koncernen har 1 290 butiks- och tankstationer under varumärkena St1 och Shell i Finland, Sverige och Norge. St1 har sitt huvudkontor i Helsingfors och sysselsätter för närvarande över 1 200 personer. www.st1.com

Denna information är sådan information som LifeClean International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2023 kl. 10:15.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Johansson, Interim VD, LifeClean International AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 70-133 13 13

Om LifeClean International:
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted