Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

LifeClean utser David Johansson till Interim VD

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolagets styrelse utsett David Johansson till Interim VD för bolaget med start 10 oktober 2022.

Fredrik Löf, som varit tillförordnad VD för LifeClean sedan augusti 2021, kommer i samband med överlämningen till David Johansson, att återgå till att axla VD-rollen för LifeCleans dotterbolag Kemibolaget Ocean och Kempartner. 

"Vi tackar Fredrik för ett väl utfört arbete i LifeClean under den här perioden. Nu går bolaget in i nästa strategiska fas där vi har ett antal processer med internationella förhandlingar som pågår och där Davids kompetens och erfarenhet lämpar sig mycket väl för att ro i hamn potentiellt väldigt stora avtal för bolaget. David har sedan några månader tillbaka hjälpt bolaget i dessa processer som konsult och rådgivare, så han är väl insatt i både bolagets verksamhet och de aktuella processerna som bolaget jobbar med. Hans erfarenhet av stora internationella avtalsförhandlingar gör honom till bäst lämpad att axla VD-rollen under de kommande 12 månaderna med fokus på att ta bolaget in i nästa fas.", säger LifeCleans grundare och styrelseordförande Ragnar Krefting.

David Johansson har en gedigen erfarenhet av B2B kontraktsförhandling av stora globala avtal inom både näringslivet och offentlig sektor. Han har arbetat inom hälso- och sjukvård, flyg-, telekom, mobila finansiella tjänster och mediabranschen på bolag som Millicom, Volvo Aero, SonyEricsson för att nämna några. Han har en MSc i industriell ekonomi från Luleå tekniska universitet samt är diplomerad finansanalytiker från Handelshögskolan i Stockholm.

"LifeClean har en teknologisk plattform som kan bidra till att lösa flera av världens stora miljöutmaningar såsom multiresistenta bakterier, biofilm, och ersätta farliga kemikalier i transport och livsmedelsförsörjning för att nämna några. Jag ser fram emot att börja min nya roll och arbeta med teamet på LifeClean som visat stort engagemang i de här frågorna. Efter att ha arbetat med affärsutveckling åt bolaget sedan en tid tillbaka och haft nära kontakt med industrin, så är jag övertygad om potentialen och de många tillämpningsområden som vi nu kan fullfölja, både i närtid och på sikt." säger David Johansson, Interim VD på LifeClean.

Denna information är sådan information som LifeClean International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2022 kl. 08:30.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ragnar Krefting, styrelseordförande, LifeClean International AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 70-8852920

David Johansson, Interim VD, LifeClean International AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 70-1331313

Om LifeClean International:
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted