Bokslutskommuniké 2018

Nettoomsättningen i koncernen uppgick under kvartalet till 1 636 tkr vilket var 16% lägre än motsvarande kvartal föregående år och 49% högre än det närmast föregående kvartalet.

  • Bolaget sålde sitt första större system från Woodley och flera kunder inväntar demonstration under Q1
  • Testen för SAA hos häst har rönt stort intresse och vår amerikanska distributör AEH förväntar sig ett starkt första halvår 2019.
  • MagniaReader har i samarbetsprojektet med Abreos visat sig fungera bras för test av Herceptin, en markör för behandling av bröstcancer. Det som fungerar på MagniaReader skall enkelt kunna appliceras på vår plattform för kvantitativa engångstester, QDA.
  • LifeAssays styrelse har under en längre tid fört diskussioner om avyttring av veterinärverksamheten, vilka efter rapportperiodens utgång intensifierats. En försäljning av veterinärverksamheten skulle säkerställa slutförandet av QDA projektet.
  • Bolaget har förbrukat mer än halva det registrerade aktiekapitalet och avser inom kort kalla till en extra bolagsstämma tillika kontrollstämma.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Bokslutskommuniké 2016


Delårsrapport Q3 2016


Delårsrapport Q2 2016


Delårsrapport Q1 2016


Årsredovisning 2015


Bokslutskommuniké 2015


Delårsrapport Q3 2015


Delårsrapport Q2 2015


Årsredovisning 2014


Delårsrapport Q1 2015


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted