Paula Bergman tillträder som VD på LC-Tec

För att kunna möta framtida utmaningar och förväntade högre volymer stärker LC-Tec ledningen med ytterligare senioritet och internationell erfarenhet genom rekryteringen av Paula Bergman som ny VD för bolaget. Hon tillträder tjänsten den 15 november.

Paula har erfarenhet från flera ledande och strategiska befattningar i små och medelstora företag, samt från större koncerner som Siemens, Fortum och Scania. Hon har utbildningar från Uppsala universitet och Luleå tekniska universitet.

Jesper Osterman, avgående VD, övergår till att vara vice VD, och kommer fortsättningsvis att fokusera på försäljning och vidare affärsutveckling tillsammans med Paula och resten av organisationen.

"Vi är mycket glada att få välkomna Paula som ny VD på LC-Tec. Hon har precis den bakgrund och det driv som behövs för att ta LC-Tec in i en ny tillväxtfas.", säger Ingvar Andersson, styrelseordförande i LC-Tec Holding AB.

"Jag är hedrad över få ta över rollen som VD för LC-Tec. Det är ett otroligt fint företag med så mycket kompetens och innovation. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med mina nya medarbetare, styrelse och kunder för att ta nästa steg i bolagets utveckling och skapa innovativa och smarta produkter av högsta kvalité att erbjuda våra kunder.", säger Paula Bergman.

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 kl. 8:30 CET.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ingvar Andersson

Styrelseordförande

LC-Tec Holding AB

Tel: 070-511 46 27

Mail: [email protected]

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


Information om analys

Black River Corporate Finance har analyserat LC-Tec, ur ett aktieplacerarperspektiv, närmare.


Paula Bergman tillträder som VD på LC-Tec

För att kunna möta framtida utmaningar och förväntade högre volymer stärker LC-Tec ledningen med ytterligare senioritet och internationell erfarenhet genom rekryteringen av Paula Bergman som ny VD för bolaget. Hon tillträder tjänsten den 15 november.


LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - september 2021

Tredje kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,1 Mkr (3,8 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,7 Mkr (-0,1 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,7 Mkr (-0,1 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,04 kr (-0,01 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,6 Mkr (-1,4 Mkr).

Januari - september i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,9 Mkr (12,3 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,3 Mkr (-1,4 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -2,3 Mkr (-1,5 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,14 kr (-0,08 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,4 Mkr (-4,9 Mkr).

LC-Tec stärker ledningen inför nästa tillväxtfas

För att kunna möta framtida utmaningar och förväntade högre volymer stärker LC-Tec nu ledningen genom att påbörja rekryteringen av en VD som i tätt samarbete med nuvarande VD, Jesper Osterman, kan utveckla bolaget vidare.


LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - juni 2021

Andra kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,3 Mkr (3,7 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,7 Mkr (-0,5 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,7 Mkr (-0,5 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,04 kr (-0,03kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,6 Mkr (0,4 Mkr).

LC-Tec Displays AB erhåller innovationsbidrag från Vinnova för utveckling av komponent till smart elektroniksystem

Vinnova, en statlig myndighet under Näringsdepartementet med uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt, har inom utlysningen "Smartare elektroniksystem: Forsknings- och Innovationsprojekt 2021" beviljat LC-Tec Displays AB bidrag till ett projekt avseende utveckling av en miniatyriserad LC-slutare för optisk kommunikation.


Kommuniké från årsstämma

LC-Tec Holding AB (publ) höll årsstämma den 12 maj 2021 i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag.


LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - mars 2021

Första kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,5 Mkr (4,8 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,8 Mkr (-0,8 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,9 Mkr (-0,8 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,05 kr (-0,05kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,1 Mkr (-3,8 Mkr).


LC-Tec erhåller ytterligare en order inom Smarta glasögon

LC-Tec har erhållit ytterligare en volymorder inom affärsområdet Smarta glasögon. Ordervärdet är på motsvarande ca 1,5 Mkr och avser en beställning av LC-Tecs optiska slutare. Den kommer att levereras ut under innevarande år.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted