Offentliggörande av årsredovisning för verksamhetsåret 2018 LC

LC-Tec Holding ABs årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.lc-tec.se.

Om LC-Tec
LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC- baserade produkter, inkluderande optiska slutare, switchbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.

Borlänge den 29 april 2019

För ytterligare upplysningar kontakta:
Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27

Jesper Osterman
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: 073-981 13 79

Mail: [email protected]

LC-Tec lämnar in patentansökan avseende ny produkt inom affärsområdet kamera

LC-Tecs planerade tillväxtresa är baserad på att erbjuda marknaden tekniskt avancerade produkter. Som en del av denna har företaget lämnat in en patentansökan till den amerikanska patent- och varumärkesmyndigheten avseende en ny produkt inom affärsområdet kamera.
Information om analys

Black River Corporate Finance har analyserat LC-Tec, ur ett aktieplacerarperspektiv, närmare.


Paula Bergman tillträder som VD på LC-Tec

För att kunna möta framtida utmaningar och förväntade högre volymer stärker LC-Tec ledningen med ytterligare senioritet och internationell erfarenhet genom rekryteringen av Paula Bergman som ny VD för bolaget. Hon tillträder tjänsten den 15 november.


LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - september 2021

Tredje kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,1 Mkr (3,8 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,7 Mkr (-0,1 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,7 Mkr (-0,1 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,04 kr (-0,01 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,6 Mkr (-1,4 Mkr).

Januari - september i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,9 Mkr (12,3 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,3 Mkr (-1,4 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -2,3 Mkr (-1,5 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,14 kr (-0,08 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,4 Mkr (-4,9 Mkr).

LC-Tec stärker ledningen inför nästa tillväxtfas

För att kunna möta framtida utmaningar och förväntade högre volymer stärker LC-Tec nu ledningen genom att påbörja rekryteringen av en VD som i tätt samarbete med nuvarande VD, Jesper Osterman, kan utveckla bolaget vidare.


LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - juni 2021

Andra kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,3 Mkr (3,7 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,7 Mkr (-0,5 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,7 Mkr (-0,5 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,04 kr (-0,03kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,6 Mkr (0,4 Mkr).

LC-Tec Displays AB erhåller innovationsbidrag från Vinnova för utveckling av komponent till smart elektroniksystem

Vinnova, en statlig myndighet under Näringsdepartementet med uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt, har inom utlysningen "Smartare elektroniksystem: Forsknings- och Innovationsprojekt 2021" beviljat LC-Tec Displays AB bidrag till ett projekt avseende utveckling av en miniatyriserad LC-slutare för optisk kommunikation.


Kommuniké från årsstämma

LC-Tec Holding AB (publ) höll årsstämma den 12 maj 2021 i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted