Aputure lägger ny order på LC-Tecs PolarView®-filter

LC-Tec Displays ABs samarbetspartner Aputure (Kina) lanserade i mars en innovativ linsadapter baserad på LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView®. Produkten blev väl mottagen av marknaden och erhöll goda recensioner på t.ex.: http://www.newsshooter.com/2017/04/03/aputure-dec-vari-nd-review/. Då efterfrågan är stor har Aputure nyligen lagt en ny order på PolarView®-filtret. Ordervärdet är på motsvarande 1,0 Mkr med leveranser planerade under perioden maj till september 2017.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i LC-Tec Holding AB (publ), 556480-7377 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdag den 10 maj 2017 klockan 9.00 i Bolagets lokaler, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge.


Aputure lanserar linsadapter baserad på LC-Tecs PolarView®-filter

LC-Tec Display ABs samarbetspartner Aputure (Kina) har nyligen lanserat en innovativ linsadapter baserad på LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView®. ND-filter (eng. "Neutral Density"), även kallade gråfilter, är av stor betydelse för viss kreativ fotografering och reducerar ljusmängden som når kamerasensorn.


Bokslutskommuniké januari - december 2016

Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 2,5 Mkr (2,5 Mkr).
  • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -1,2 Mkr (0,3 Mkr).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,4 Mkr (-0,9 Mkr).
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,07 kr (0,02 kr).

Januari - december

  • Nettoomsättningen uppgick till 10,0 Mkr (10,8 Mkr).
  • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 1,3 Mkr (-0,4 Mkr).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,8 Mkr (-1,3 Mkr).
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,07 kr (-0,02 kr).
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2016.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted