LC-Tec Holding gästar Småbolagspodden

I det senaste avsnittet av Småbolagspodden berättar LC-Tec Holding ABs vd Paula Bergman och styrelseordförande Ingvar Andersson om hur man ska möta en ökad efterfrågan på bolagets optiska komponenter - komponenter som förbättrar funktionaliteten i bland annat professionella videokameror och smarta glasögon.


LC-Tec Holding AB - Kallelse till årsstämma 2022

Aktieägarna i LC-Tec Holding AB (publ), 556480-7377 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdag den 11 maj 2022 klockan 12.00 i Bolagets lokaler, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge.


LC-Tec Holding AB publicerar bokslutskommuniké för 2021

Fjärde kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,4 Mkr (5,0 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,2 Mkr (-1,9 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 0,8 Mkr (-2,0 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,04 kr (-0,11 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,7 Mkr (-0,8 Mkr).

Helåret i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 20,2 Mkr (16,4 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,5 Mkr (-3,4 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -1,6 Mkr (-3,4 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,09 kr (-0,20 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,0 Mkr (-5,7 Mkr).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2021.


LC-Tec Holding AB - LC-Tec erhåller volymorder från ledande västerländsk kameratillverkare

LC-Tec Displays AB har erhållit volymorder inom affärsområde kamera på motsvarande ca 1,9 Mkr från en ledande västerländsk kameratillverkare.


LC-Tec Holding AB - LC-Tecs produktionschef går till nytt uppdrag

LC-Tecs produktionschef Robin Diegnér tillträder som ny VD för Hybrida Group AB och har avyttrat sitt aktieinnehav i LC-Tec.


LC-Tec lämnar in patentansökan avseende ny produkt inom affärsområdet kamera

LC-Tecs planerade tillväxtresa är baserad på att erbjuda marknaden tekniskt avancerade produkter. Som en del av denna har företaget lämnat in en patentansökan till den amerikanska patent- och varumärkesmyndigheten avseende en ny produkt inom affärsområdet kamera.
Information om analys

Black River Corporate Finance har analyserat LC-Tec, ur ett aktieplacerarperspektiv, närmare.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted