LC-Tec Holding AB offentliggör bolagsbeskrivning med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i LC-Tec Holding AB (publ) ("Bolaget" eller "LC-Tec") har, med anledning av Bolagets förestående företrädesemission om ca 19 MSEK som beslutades och kommunicerades den 27 april 2022 med stöd från bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2021 ("Företrädesemissionen"), upprättat en bolagsbeskrivning ("Bolagsbeskrivningen"). Företrädesemissionen har säkerställts till cirka 100 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.


LC-Tec Holding AB presenterade på Aktiedagen i Stockholm

Styrelseordförande Ingvar Andersson och CTO Jesper Osterman berättar om LC-Tec Holding AB och optiska komponenter - komponenter som förbättrar funktionaliteten i bland annat professionella videokameror och smarta glasögon.LC-Tec genomför en fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 19 MSEK

Styrelsen för LC-Tec Holding AB (publ) ("LC-Tec" eller "Bolaget") har idag, med stöd från bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2021, beslutat om en nyemission om cirka 19 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen består av units, bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner vilka skall finansiera införskaffandet av den produktionskapacitet som behövs för att Bolaget ska kunna växa i enlighet med Bolagets tillväxtplaner. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 6 MSEK och emissionsgarantier om cirka 13 MSEK, motsvarande totalt 100 procent av Företrädesemissionen. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs LC-Tec initialt cirka 19 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan Bolaget högst tillföras ytterligare cirka 25,9 MSEK före emissionskostnader. Inlösen av teckningsoptionerna kommer att ske i Q3 2023.


Rättelse: LC-Tec Holding AB offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2021

Rättelsen avser LC-Tec Holding offentliggörande av årsredovisning för verksamhetsåret 2021 som meddelades i ett pressmeddelande som publicerades 2022-04-27 klockan 17:30 innehöll fel publiceringsalternativ, det skulle inte ha publicerats enligt MAR. Detta är nu justerat i detta pressmeddelande. LC-Tec Holding gästar Småbolagspodden

I det senaste avsnittet av Småbolagspodden berättar LC-Tec Holding ABs vd Paula Bergman och styrelseordförande Ingvar Andersson om hur man ska möta en ökad efterfrågan på bolagets optiska komponenter - komponenter som förbättrar funktionaliteten i bland annat professionella videokameror och smarta glasögon.


LC-Tec Holding AB - Kallelse till årsstämma 2022

Aktieägarna i LC-Tec Holding AB (publ), 556480-7377 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdag den 11 maj 2022 klockan 12.00 i Bolagets lokaler, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge.


LC-Tec Holding AB publicerar bokslutskommuniké för 2021

Fjärde kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,4 Mkr (5,0 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,2 Mkr (-1,9 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 0,8 Mkr (-2,0 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,04 kr (-0,11 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,7 Mkr (-0,8 Mkr).

Helåret i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 20,2 Mkr (16,4 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,5 Mkr (-3,4 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -1,6 Mkr (-3,4 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,09 kr (-0,20 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,0 Mkr (-5,7 Mkr).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted