Fondexperterna tror på nordamerikanska aktier

I 2018 års SFEI-rapport (Svenskt Fondexpertindex) som ges ut av SPP/Storebrand rankar fondexperter hos olika fondbolag Nordamerika som främsta börsregion under de kommande 12 månaderna medan råvarutunga Östeuropa hamnar sist. Fondexperterna är samtidigt i princip eniga om att den svenska minusräntan är borta om tolv månader.

- Att Nordamerika rankas främst är något förvånande med tanke på bland annat USAs handelskrig med Kina och avtagande effekter från president Trumps skattesänkningar. Europa påverkas bland annat av Brexit och många tillväxtmarknader pressas av svaga råvarupriser, säger Lars Pettersson, försäljningschef på Storebrand Asset Management i Sverige/SPP Fonder.

Hållbara investeringar allt viktigare

Årets SFEI-rapport visar att hållbara investeringar tas på allt större allvar. 70 procent av fondexperterna svarade att det är mycket viktigt att en fond har en hållbarhetspolicy, vilket är en kraftig ökning från i fjol. 9 av 10 förväntar sig dessutom att hållbarhetsaspekten kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Gröna obligationer tycks dessutom ha befäst sin position och används nu av 40 procent av de svarande, en fördubbling jämfört med 2017.

- Inte minst utvecklingen för gröna obligationer är mycket spännande att följa, då denna investeringsform nu verkligen tycks få fäste bland professionella investerare, säger Lars Pettersson.

Tema: Politiska faktorer

Temakapitlet i årets SFEI-rapport handlar om politiska faktorer och hur de har påverkat arbetet med fondförvaltning och fondutvärdering under de senaste fem åren. De faktorer som inverkar på global och regional ekonomisk utveckling lyfts fram som de som har haft störst inverkan på fondexperternas arbete. Majoriteten av deltagarna anser sig kunna hantera dagens politiska klimat med befintliga förvaltningsmodeller medan knappt 20 procent av fondexperterna har genomfört eller planerar förändringar.

- Det är intressant att se hur fondexperterna resonerar kring den här frågeställningen. Till stor del tycks de kunna hantera dagens politiska landskap med sina nuvarande förvaltningsprocesser och de tycks inte påverkas i så hög utsträckning av enstaka politiska utspel. Det är något som privatpersoner kanske kan dra lärdom av i sitt eget sparande, säger Lars Pettersson.

www.sfei.se går det att läsa rapporten i sin helhet.

2018-12-03

För mer information kontakta:
Kontaktperson SPP Fonder: Lars Pettersson, 070-354 69 84, [email protected]
Kontaktperson SPP Fonder: Sara Skärvad, 070-621 77 92, [email protected]
Kontaktperson Laika Consulting: Kaarlo Airaxin, 070-610 08 54, [email protected] 

Svenskt Fondexpertindex (SFEI) är en oberoende rapport som genomförs varje år av Laika Consulting på uppdrag av SPP/Storebrand. SFEI baseras på personliga intervjuer med personer som har ansvar för eller arbetar aktivt med att utvärdera och investera i fonder inom förvaltning under aktiva mandat. Totalt uppskattas dessa fondexperter kontrollera omkring 840 miljarder kronor eller drygt 20% av Sveriges totala fondförmögenhet.

Nerladdningsbara filer

Laika Consulting ingår samarbete med beQuoted

I början av april ingick Laika Consulting AB - ett dotterbolag till FundedByMe Crowdfunding Sweden AB - ett samarbetsavtal med beQuoted AB för att erbjuda företagens kunder utökade IR-tjänster och tillföra mervärden i kundernas kommunikation. Bakgrunden till samarbetet är en allt större efterfrågan på kommunikations- och IR-relaterade tjänster från bolagens kunder.


Fondexperterna tror på nordamerikanska aktier

I 2018 års SFEI-rapport (Svenskt Fondexpertindex) som ges ut av SPP/Storebrand rankar fondexperter hos olika fondbolag Nordamerika som främsta börsregion under de kommande 12 månaderna medan råvarutunga Östeuropa hamnar sist. Fondexperterna är samtidigt i princip eniga om att den svenska minusräntan är borta om tolv månader.


FundedByMe förvärvar Laika Consulting

Det svenska crowdfundingbolaget FundedByMe AB förvärvar 100 procent av aktierna i Laika Consulting AB. Efter förvärvet uppgår koncernens investerarnätverk till nära 250 000 medlemmar och blir därmed störst i Norden.


Svenskt Fondexpertindex (SFEI): Sveriges fondexperter ser hållbara investeringar som central framtidsfråga

I den elfte upplagan av Svenskt Fondexpertindex (SFEI) uppger samtliga (100 procent) av de medverkande fondexperterna att hållbara investeringar förväntas bli ännu viktigare i deras verksamhet framöver. Denna siffra har successivt ökat från cirka 40 procent år 2012 vilket visar att detta är en central fråga i dagsläget. I rapporten konstateras även att fondexperterna förväntar sig starkast börsutveckling i Asien exklusive Japan under de kommande 12 månaderna.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted