Kommuniké från Kopparbergs Bryggeri AB årsstämma

Årsstämman den 19 maj 2020 fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 4:75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 22 maj 2020. Utdelningen beräknas sändas ut den 27 maj 2020.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 och fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Mikael Jönsson, Peter Bronsman, Dan-Anders Bronsman, Jan Berg och Wolfgang Voigt omvaldes till styrelseledamöter. Till ordförande valdes Mikael Jönsson.

Till revisorer omvaldes Grant Thornton Sweden AB.

Samtliga beslut på föredragningslistan var enhälliga.

För ytterligare information kontakta VD Peter Bronsman per e-post: [email protected]

Styrelsen

Kopparbergs Bryggeri AB

Nerladdningsbara filer

Kopparbergs Bryggeri AB - Delårsrapport Q3 2021

Sammanfattning tredje kvartalet 2021 (Jämfört med tredje kvartalet 2020)

 • Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 109, 0 Mkr (66,2 Mkr)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 546,1 Mkr (471,4)

 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 3,33 (2,18)

 • Fortsatta exportframgångar.

Sammanfattning delårsperioden januari - september 2021 (Jämfört med perioden januari - september 2020)

 • Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 308,1 Mkr (331,7 Mkr)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 462,9 Mkr (1 620,4 Mkr)

 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 8,99 kr (9,40 kr)Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Delårsrapport för perioden 2021-01-01 - 2021-03-31

 • Koncernens resultat före avskrivningar 59,8 Mkr (67,4 Mkr).
 • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 327,7 Mkr (372,9 Mkr).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 1,51 kr (1,80 kr).
 • Fortsatt ökning av försäljningen i UK.

ÅRSREDOVISNING 2020 KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG (PUBL)

Publicering av Kopparbergs Bryggeri AB:s årsredovisning 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida (https://www.kopparbergs.se/for-aktieagare/rapporter/).Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2020KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 8 december 2020. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.


Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Delårsrapport för perioden 2020-01-01-2020-09-30

 • Koncernens resultat efter finansiella poster 271,5 Mkr (258,3 Mkr) - All Time High.
 • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 1 620,4 Mkr (1 520,1 Mkr).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 9,40 kr (9,29 kr).
 • Fortsatta framgångar i UK.
 • Styrelsen föreslår en extra utdelning på 1,75 kr per aktie.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted