Kommuniké från extra bolagsstämma i Kopparbergs Bryggeri AB

Den extra bolagsstämman beslutade om föreslagen utdelning om 1,75 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till torsdagen den 10 december 2020. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 15 december 2020.

I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes den extra bolagsstämman genom ett poströstningsförfarande och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Styrelsen i Kopparbergs Bryggeri AB

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2020, kl. 11:35 CET.

Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Delårsrapport för perioden 2022-01-01-2022-09-30

Sammanfattning tredje kvartalet 2022 (Jämfört med tredje kvartalet 2021)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 592,8 Mkr (546,1 Mkr).
 • Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 86,9 Mkr (109,0 Mkr).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 2,66 kr (3,33 kr).
 • Prisbelönt lansering av Mixed Fruit Tropical.

Sammanfattning delårsperioden januari - september 2022 (Jämfört med perioden januari - september 2021)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 598,2 Mkr (1 462,9 Mkr).
 • Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 260,9 Mkr (308,1 Mkr).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 7,67 kr (8,99 kr).Kopparbergs Bryggeri AB - Delårsrapport Q1 2022

Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

 Delårsrapport för perioden 2022-01-01-2022-03-31

 • Koncernens resultat före avskrivningar 63,8 Mkr (59,8 Mkr).
 • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 369,2 Mkr (327,7 Mkr).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 1,55 kr (1,51 kr).
 • Fortsatta exportframgångar.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) ("Bolaget"), org.nr 556479-8493, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj kl. 13.30 på John Scott's Pub Kopparberg Kristineplan 1, Kopparberg, med registrering från kl. 13:00.

En vällagad bryggerilunch med tillhörande dryck serveras från kl. 11:30. Observera att lunchen och stämman hålls på John Scott's Pub och för de som önskar anordnas en bryggerivisning efter stämman.Kopparbergs Bryggeri AB - Delårsrapport Q3 2021

Sammanfattning tredje kvartalet 2021 (Jämfört med tredje kvartalet 2020)

 • Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 109, 0 Mkr (66,2 Mkr)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 546,1 Mkr (471,4)

 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 3,33 (2,18)

 • Fortsatta exportframgångar.

Sammanfattning delårsperioden januari - september 2021 (Jämfört med perioden januari - september 2020)

 • Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 308,1 Mkr (331,7 Mkr)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 462,9 Mkr (1 620,4 Mkr)

 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 8,99 kr (9,40 kr)Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted