Delårsrapport för perioden 2018-01-01 - 2018-06-30

 • Resultatet efter finansiella poster 161,6 Mkr (141,7 Mkr)
 • Nettoomsättning exklusive dryckesskatt 1 029,5 Mkr (969,0 Mkr)
 • Fortsatta exportframgångar

Kommuniké från Kopparbergs Bryggeri AB årsstämma

Årsstämman den 22 maj 2018 fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 5,90 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 24 maj 2018. Utdelningen beräknas sändas ut den 29 maj 2018.


Delårsrapport Q1 2018

 • Resultatet efter finansiella poster 44,1 Mkr (37,8 Mkr)
 • Nettoomsättning exklusive dryckesskatt 342,7 Mkr (361,9 Mkr)
 • Fortsatta exportframgångar

Årsredovisning 2017


Kallelse till årsstämma i Kopparbergs Bryggeri

Aktieägarna i Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 kl. 13.30 i Bolagets lokaler på Klotenvägen 1, Kopparberg. Inregistrering till årsstämman påbörjas klockan 13.00. Direkt efter årsstämman sker en rundvandring i bryggeriet.


Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 247,2 Mkr (308,1 Mkr)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 5,90 kr per aktie (5,90 Kr)
 • Fortsatta framgångar på exportmarknaderna

Delårsrapport 2017 för perioden 2017-01-01 - 2017-09-30 Q3

 • Resultatet efter finansiella poster 208,4 Mkr (268,4 Mkr)
 • Nettoomsättning exklusive dryckesskatt 1 464,0 Mkr (1 508,3 Mkr)
 • Fortsatta framgångar på exportmarknaderna

Delårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-06-30

 • Resultatet efter finansiella poster 141,7 Mkr (139,2 Mkr)
 • Nettoomsättning exklusive dryckesskatt 969,0 Mkr (937,6 Mkr)
 • Fortsatta exportframgångar

Kommuniké från Kopparbergs Bryggeris årsstämma

Årsstämman den 23 maj 2017 fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 5,90 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 26 maj 2017. Utdelningen beräknas sändas ut den 31 maj 2017.


Delårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-03-31

 • Resultatet efter finansiella poster 37,8 Mkr (37,5 Mkr) 
 • Nettoomsättning exklusive dryckesskatt 361,9 Mkr (349,9 Mkr)
 • Fortsatta exportframgångar

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted