Klart med bygglov för Katrinelund Center i Malmö

Det sista formella hindret är nu avklarat sedan Mark- och Miljödomstolen avvisat motpartens talan. Därmed får Malmö närmare 650 nya studentbostäder inom ett par år.

Nu är det klart att den långa rättsprocessen i Katrinelundprojektet, som omfattar nybyggnation av närmare 650 studentbostäder, är över.

- Överklagandeprocessen har försenat byggstarten med ca ett år, vilket är beklagligt, säger Thomas Melin, styrelseordförande i Koggbron Fastigheter AB.

- Äntligen kan vi se framåt och genomföra projektet som det var tänkt. Inom ett par år kan vi då berika Malmös studenter med närmare 650 nya studentbostäder. Det kommer att göra stor skillnad för alla som vill studera i Malmö och berör även Lund och Helsingborgs studenter på ett mycket positivt sätt, säger Thomas Melin.

Från Malmö Stad har man länge sett med förväntan på uppförandet av dessa studentbostäder som i ett slag kommer att öka Malmös studentutbud med över 30%.

- Jag hoppas att bygget kommer igång snabbt. Vi behöver bostäder, inte minst studentbostäder, sa Märta Stenevi (MP), ordförande i Stadsbyggnadsnämnden efter första bygglovsbeslutet.

Ansvarig arkitekt Kristofer Swahn på MIMA arkitekter, som ritat påbyggnaden och följt alla turer i flera år, kan nu äntligen se en byggstart inom en snar framtid.

- Det har varit mycket arbete med att anpassa påbyggnaden efter det befintliga husets och omgivningens förutsättningar och samtidigt skapa en god boendemiljö för studenterna med fokus på trygghet, studiero och social gemenskap. Jag är nöjd med resultatet.

- Nu återstår tekniskt samråd för att få ett så kallat startbesked. Troligtvis kan byggstart därefter ske efter sommaren. Om allt går som planerat kommer vi att ha 646 nybyggda studentbostäder inflyttningsklara hösten 2021.

Malmö-Katrinelund
Katrinelund Center är idag ett köpcenter i centrala Malmö med ett 10-tal hyresgäster på en total yta av 14000 kvm. De största hyresgästerna är bl a Willys, Mekonomen, apoteket samt ett 24/7 Gym.
Ovanpå köpcentret byggs 646 studentbostäder på en sammanlagd yta av15000 kvm. Bostadshuset består av studiolägenheter med en genomsnittlig yta av 23 kvm. Bostäderna byggs runt en stor skyddad och grön atriumgård, med gemensamhetsutrymmen, tvättstugor och cykelförråd i bottenvåningen.

2019-04-08

För mer information
Thomas Melin, styrelseordförande Koggbron Fastigheter, 070-982 82 73
Arkitekt Kristofer Swahn, 070-228 26 60.Klart med bygglov för Katrinelund Center i Malmö

Det sista formella hindret är nu avklarat sedan Mark- och Miljödomstolen avvisat motpartens talan. Därmed får Malmö närmare 650 nya studentbostäder inom ett par år.


The building permit for Katrinelund Center in Malmö has now been approved

The final formal obstacle has been eliminated when the Land and Environment Court rejected the opposing party's claim. Therefore Malmö is now gaining nearly 650 new student apartments within the next few years.
Information och uppdatering av Koggbron Projekt AB (publ)

Koggbron Projekt AB


Information and updating of Koggbron Projekt AB (publ)

Koggbron Projekt AB
Ready with construction permit for Katrinelund in Malmö. A welcome addition for Malmö City and students in Skåne.

On 20 September, the Construction Council in Malmö granted a building permit for the construction of 646 student apartments in Katrinelund, on top of the mall where Willys and Mekonomen, among others, are tenants.


Klart med byggnadslov för Katrinelund i Malmö. Ett välkommet tillskott för Malmö Stad och Skånes studenter

Byggnadsnämnden i Malmö beviljade den 20 september bygglov för uppförandet av 646 studentlägenheter i kvarteret Katrinelund, ovanpå köpcentret där bl a Willys och Mekonomen är hyresgäster.


Koggbron handlas på OTC-listan den 1 mars 2017

Mangold startar handel i Koggbrons aktie.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted