Information om projekt inom Koggbron gruppen.

Projekt Karlholm Strand.
Som tidigare meddelats säljer Koggbron Fastigheter AB sin andel i Koggbron Projekt AB, Karlholm Strand, till Anders Högberg som varit initiativtagare och delägare i Karlholm Strand från starten.
- Projektets standard, har det visat sig, var inte i det skick och omfattning som angivits vid Koggbrons fastighetsförvärv, bl a vad avser miljöfrågor och avtalet med kommunen gällande vägdragningar. Detta har orsakat en del följdfel för Koggbron Fastigheter, vilket resulterat i att Anders Högberg via olika bolag nu har full kontroll över Karlholm Strand.
- Dessa kostnader i kombination med räntenivåerna, innebar att vi valde att sälja tillbaka projektet till Anders Högberg.
- Vi har gjort det för att värna våra Bondholders investeringar och säkra deras tillgångar.

Kvarteret Sanden i Helsingborg.
Tillträdet som var tänkt att ske nu i maj har försenats något på grund av köparens bankfinansiering, som dragit ut på tiden.
- Fastigheten har "paketerats" för att möjliggöra försäljningen på ett så smidigt sätt som möjligt. Alla säkerheter finns kvar och avtal är avsett att tecknas med Intertrusts godkännande, för att uppnå bästa förutsättningar för våra Bondholders.

Järfälla projekt
Även Järfälla projektet har försenats på grund av Järfälla Kommuns detalj- och planarbete med projektet. Så fort detta är klart och vunnit laga kraft kommer försäljningen att ske. Tillträdesdag är beräknad till september 2019.

Koggbron AB - Katrinelund i Malmö
Klart med bygglov för Katrinelund Center i Malmö.
Det sista formella hindret är nu avklarat sedan Mark- och Miljödomstolen avvisat motpartens talan, statliga Apoteksbolaget via deras fastighetsbolag.
- Den här processen har försenat byggstarten med ett år, vilket är mycket beklagligt och därmed drabbat projektet och koncernen med mångmiljon-kostnader, som därmed drabbat andra verksamheter inom koncernen och är en anledning till den ansträngda situationen.
- Vi kan nu se en byggstart efter sommaren och därmed kan Malmö berikas med närmare 650 nya studentbostäder - inflyttningsklara till hösten 2021.

2019-04-29

För mer information:
Thomas Melin, styrelseordförande Koggbron Fastigheter 070-982 82 73.

Thomas Schelin VD Koggbron Fastigheter + 46 70 982 8273 Klart med bygglov för Katrinelund Center i Malmö

Det sista formella hindret är nu avklarat sedan Mark- och Miljödomstolen avvisat motpartens talan. Därmed får Malmö närmare 650 nya studentbostäder inom ett par år.


The building permit for Katrinelund Center in Malmö has now been approved

The final formal obstacle has been eliminated when the Land and Environment Court rejected the opposing party's claim. Therefore Malmö is now gaining nearly 650 new student apartments within the next few years.
Information och uppdatering av Koggbron Projekt AB (publ)

Koggbron Projekt AB


Information and updating of Koggbron Projekt AB (publ)

Koggbron Projekt AB
Ready with construction permit for Katrinelund in Malmö. A welcome addition for Malmö City and students in Skåne.

On 20 September, the Construction Council in Malmö granted a building permit for the construction of 646 student apartments in Katrinelund, on top of the mall where Willys and Mekonomen, among others, are tenants.


Klart med byggnadslov för Katrinelund i Malmö. Ett välkommet tillskott för Malmö Stad och Skånes studenter

Byggnadsnämnden i Malmö beviljade den 20 september bygglov för uppförandet av 646 studentlägenheter i kvarteret Katrinelund, ovanpå köpcentret där bl a Willys och Mekonomen är hyresgäster.


Koggbron handlas på OTC-listan den 1 mars 2017

Mangold startar handel i Koggbrons aktie.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted