Information om försenade räntebetalningar i Koggbron

Koggbron Projekt AB

En räntebetalning som förfaller 2018-09-24, kommer att bli något försenad. Detta beror på en viss fördröjning av vägprojekteringen i Karlholm som sköts av Tierps kommun, vilket i sin tur har påverkat försäljningsprocessen av bland annat byggrätter. Flera investerare har valt att senarelägga tillträdet till byggrätterna tills de första vägarna är klara.

Karlholm Projekt avyttrar därför fastigheten Sanden 4, 5, 12, 13 och 14, samt Skälby Järfälla; Skälby 3: 533, för att täcka kommande räntebetalningar, närmast den 24 september. Avtal med köpare är tecknat - likviddag är satt till 2018-09-30. Tillträde i fastigheten Sanden sker i början av oktober och Järfälla-fastigheten i början av 2019.

Försäljningen av Järfälla och Sanden tillför likvida medel som, i enlighet med villkoren, ska användas för bland annat betalning av obligationsräntor. Räntebetalningen den 24/9 kommer därmed att bli några veckor försenad.

Den långsiktiga planen för Karlholm-projektet är att bygga vissa fastigheter i egen regi, samt att sälja ett stort antal byggrätter. Detta arbete pågår och kommer att intensifieras under hösten 2018 och första halvåret 2019.

Koggbron AB / Malmö/Katrinelund nr 27 AB

Koggbron AB har ett obligationslån på 375 miljoner kronor. Räntan för denna obligation har förfallit och ej kunnat betalas på förfallodagen, vilket kommunicerats vid tidigare tillfälle.

Koggbron Malmö Katrinelund nr 27 AB har ett obligationslån på 155 miljoner kronor vars ränta förfaller till betalning 2018-09-19. Denna ränta kommer ej att kunna betalas på förfallodagen.

Anledningen till detta är det överklagande gällande påbyggnaden till 646 lägenheter som inkom på försommaren, från ett dotterbolag till statliga Apoteksbolaget (grannfastighet till Katrinelund) och som kraftigt försenat byggstarten - och därmed riskerat att äventyra hela projektet med flera års förseningar. Det ursprungliga bygglovet på 401 lägenheter går ut i början av 2019 och innan dess måste bygget vara påbörjat. Det var den risken vi hade att hantera.

För att värna och kunna behålla värdet i fastigheten har vi därmed valt att använda hyresintäkter för att betala konsult-, arkitekt- och advokatarvoden för t ex omarbetning av konstruktionsritningar i syfte att bl a sänka bullernivåer. Ett stort arbete har även lagts ned på att anpassa påbyggnaden så att en ny ansökan om 646 lägenheter nu görs helt enligt gällande detaljplan. Dessutom är handlingar framtagna för startbesked av 401 lägenheter i enlighet med gällande bygglov.

I samarbete med agenten Intertrust ansöker vi nu om en så kallad "Stand Still" för att därefter få till stånd en försäljning så att obligationsinnehavarna får betalt. Agenten har idag den 12:e september initierat denna process avseende Koggbron AB obligationerna och kommer inom de närmaste dagarna att initiera motsvarande process för Malmö Katrinelund 27 AB.

Helsingborg 2018-09-12

Vid frågor, kontakta

Thomas Melin
Telefon + 46 70 982 8273
Email: [email protected]

Thomas Schelin
+ 46 70 855 8099
[email protected]

Koggbron Fastigheter AB
Drottninggatan 150
254 33 Helsingborg
Tel: 0771-19 55 19
[email protected]
www.koggbron.seKlart med bygglov för Katrinelund Center i Malmö

Det sista formella hindret är nu avklarat sedan Mark- och Miljödomstolen avvisat motpartens talan. Därmed får Malmö närmare 650 nya studentbostäder inom ett par år.


The building permit for Katrinelund Center in Malmö has now been approved

The final formal obstacle has been eliminated when the Land and Environment Court rejected the opposing party's claim. Therefore Malmö is now gaining nearly 650 new student apartments within the next few years.
Information och uppdatering av Koggbron Projekt AB (publ)

Koggbron Projekt AB


Information and updating of Koggbron Projekt AB (publ)

Koggbron Projekt AB
Ready with construction permit for Katrinelund in Malmö. A welcome addition for Malmö City and students in Skåne.

On 20 September, the Construction Council in Malmö granted a building permit for the construction of 646 student apartments in Katrinelund, on top of the mall where Willys and Mekonomen, among others, are tenants.


Klart med byggnadslov för Katrinelund i Malmö. Ett välkommet tillskott för Malmö Stad och Skånes studenter

Byggnadsnämnden i Malmö beviljade den 20 september bygglov för uppförandet av 646 studentlägenheter i kvarteret Katrinelund, ovanpå köpcentret där bl a Willys och Mekonomen är hyresgäster.


Koggbron handlas på OTC-listan den 1 mars 2017

Mangold startar handel i Koggbrons aktie.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted