Information och uppdatering av Koggbron Projekt AB (publ)

Koggbron Projekt AB

  • Försäljning av fastigheten Sanden 4, 5, 12, 13 och 14, har inte kunnat genomföras ännu. Den tilltänkta köparen har behövt mer tid för sin finansiering. Tillträdet har därmed senarelagts något Detta innebär att räntan och amorteringen inte kommer att kunna göras såsom planerat. Troligtvis kommer detta inte att kunna göras innan årsskiftet. Vi återkommer så snart vi har mer information om försäljning med tillhörande räntebetalning och amortering.

  •  För att säkerställa projektets överlevnad och att obligationsinnehavarna skall kunna få tillbaka sina pengar, har Koggbron förhandlat om att sälja sin del av Koggbron Projekt till nuvarande minoritetsägaren Anders Högberg. Anders Högberg kommer att driva projektet framåt. Detta kräver dock en del justeringar av obligationsvillkoren och arbetet med ett skriftligt förfarande har initierats.

  • Fram till bondholders godkänt övertagandet och de nya villkoren, har emittenten rätt att sälja Sanden (enligt ovan) och fastigheten i Järfälla (Järfälla Skällby 3:533) med agentens godkännande. Likviden från försäljningen kommer att appliceras för att återbetala upplupen ränta och amorteringar av den seniora skulden i Koggbron Projekt.

  • Vi beräknar att material för det skriftliga förfarandet kommer att komma ut till investerarna före jul och beslut bör kunna tas under januari 2019.

Helsingborg 2018-12-11

Vid frågor, kontakta

Thomas Melin
+ 46 70 982 8273
thomas.melin@koggbron.se

Thomas Schelin
+ 46 70 855 8099
thomas.schelin@koggbron.seKlart med bygglov för Katrinelund Center i Malmö

Det sista formella hindret är nu avklarat sedan Mark- och Miljödomstolen avvisat motpartens talan. Därmed får Malmö närmare 650 nya studentbostäder inom ett par år.


The building permit for Katrinelund Center in Malmö has now been approved

The final formal obstacle has been eliminated when the Land and Environment Court rejected the opposing party's claim. Therefore Malmö is now gaining nearly 650 new student apartments within the next few years.
Information och uppdatering av Koggbron Projekt AB (publ)

Koggbron Projekt AB


Information and updating of Koggbron Projekt AB (publ)

Koggbron Projekt AB
Ready with construction permit for Katrinelund in Malmö. A welcome addition for Malmö City and students in Skåne.

On 20 September, the Construction Council in Malmö granted a building permit for the construction of 646 student apartments in Katrinelund, on top of the mall where Willys and Mekonomen, among others, are tenants.


Klart med byggnadslov för Katrinelund i Malmö. Ett välkommet tillskott för Malmö Stad och Skånes studenter

Byggnadsnämnden i Malmö beviljade den 20 september bygglov för uppförandet av 646 studentlägenheter i kvarteret Katrinelund, ovanpå köpcentret där bl a Willys och Mekonomen är hyresgäster.


Koggbron handlas på OTC-listan den 1 mars 2017

Mangold startar handel i Koggbrons aktie.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted