Halvårsrapport 2020

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2020

  • Hyresintäkterna uppgick till 2 903 008 kr (13 151 973)
  • Driftsöverskottet uppgick till 2 610 609 kr (2 884 642)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 702 269 kr (1 461 069)
  • Periodens resultat uppgick till 738 290 kr (549 416)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,68 kr (1,25)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Hyresgästen i Klockarbäckens fastighet, Landmann Skandinavia AB, erhöll under andra kvartalet 2020 en hyresreduktion av engångskaraktär med 388 tkr med anledning av Covid - 19 pandemin.

Stockholm den 25 augusti 2020

Klockarbäcken Property Investment AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00, e-mail: je@shhbostad.se
alternativt se bolagets hemsida: www.klockarbackenpropertyinvestment.se 

Årsredovisning 2020


Halvårsrapport 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Årsredovisning 2018


Halvårsrapport 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Årsredovisning 2016


Årsredovisning 2015


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted