Bokslutskommuniké 2017

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2017

  • Hyresintäkterna uppgick till 20 612 241 kr (15 890 417)
  • Driftsöverskottet uppgick till 19 065 721 kr (14 950 526)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 13 458 893 kr (9 092 533)
  • Periodens resultat uppgick till 5 084 767 kr (2 102 229)
  • Resultat per aktie uppgick till 3,85 kr (1,59)

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Med följande avstämningsdagar under 2017 delades följande belopp ut:
den 16 januari (2,25 kr), 18 april (2,25 kr), 17 juli (2 kr) och 16 oktober (2 kr).

Finansiell översikt/nyckeltal 

  2017-12-31
Juli - dec 2017
2016-12-31
Juli - dec 2016
Avkastning på eget kapital 4,3% 2,0%
Balansomslutning, kr 266 785 955 274 928 430
Soliditet 43,1% 44,5%
Fastigheternas marknadsvärde, kr 288 000 000 274 000 000
Eget kapital per aktie, kr 87,2 92,7
Belåningsgrad 48% 51%
Antal utestående aktier 1 320 000 1 320 000

Då fastigheten i Vaggeryd förvärvades 30 sep 2016 är några ovanstående nyckeltal inte jämförbara mellan åren.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
Årsstämma 2018: 9 maj 2018
Halvårsrapport 2018: 5 september 2018
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 publiceras vecka 16 och kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

 

Stockholm den 4 april 2018

Klockarbäcken Property Investment AB (publ)


Pontus Kågerman
Styrelseordförande

Stefan Davidson
Styrelseledamot

John-Olov Bennmarker
Styrelseledamot

Johan Ericsson
VD

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00, e-mail: je@shhbostad.se
alternativt se bolagets hemsida: www.klockarbackenpropertyinvestment.se.

Årsredovisning 2020


Halvårsrapport 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Årsredovisning 2018


Halvårsrapport 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Årsredovisning 2016


Årsredovisning 2015


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted