Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

KlaraBo antar nya hållbarhetsmål

KlaraBo reviderar och antar nya hållbarhetsmål i linje med Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling. De nya målen innefattar även socialt ansvar och bolagsstyrning. Initiativet är en del i KlaraBos större strategiska hållbarhetsarbete.

KlaraBo har under hösten inlett ett arbete med att kartlägga vilken påverkan verksamheten har på omvärlden ur ett ESG-perspektiv (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). KlaraBos styrelse har antagit och godkänt fem hållbarhetsområden som omfattar:

  • Klimat och energi
  • Cirkulära samhällen
  • Trygga och trivsamma kvarter
  • Medarbetare
  • Hållbar affärsmodell

"Under sensommaren påbörjade vi ett omfattande arbete med att utveckla våra hållbarhetsmål som sedan starten fungerat som grundpelare i KlaraBos verksamhet. Arbetet har inneburit att vi identifierat våra viktigaste hållbarhetsfrågor, våra mål under respektive område samt hur vi effektivt kan mäta utfallen. Vi är glada att detta steg nu är genomfört och att hållbarhetsaspekterna synliggörs än mer i vår affärsmodell", säger Andreas Morfiadakis, VD på KlaraBo.

De nya målen handlar bland annat om hur KlaraBo kan jobba för att öka tryggheten i bostadskvarteren, förstärka tillhörigheten genom att erbjuda sommarjobb till de boende och samarbeta än mer med lokala föreningar. Kopplat till bolagsstyrning ska KlaraBo bland annat upprätta en ny uppförandekod för leverantörer. De miljömässiga målen innefattar ett långsiktigt mål om klimatneutralitet i hela värdekedjan till 2045 och mer fokus på återbruk vid renovering. 

"Det känns väldigt positivt att styrelsen antagit och godkänt våra nya hållbarhetsmål. Vi har utfört ett stort arbete med kartläggningen, där förväntningar på KlaraBo har fångats upp från en rad motparter såsom hyresgäster, medarbetare och Hyresgästföreningen. Vi är övertygade om att arbetet med hållbarhetsmålen kommer leda till att våra bostäder ökar i attraktivitet för en bredare målgrupp liksom för KlaraBo som arbetsplats", säger Kristin Lundmark, Interim hållbarhetschef på KlaraBo.

Initiativet är en del av KlaraBos större strategiska hållbarhetsarbete där KlaraBo tidigare i år rekryterat en Interim hållbarhetschef samt anslutit till LFM30, Malmös lokala färdplan för en klimatneutral bygg- och anställningssektor senast 2030.

De nya målen kommer att presenteras i delårsrapporten för Q4.

Läs mer om KlaraBos hållbarhetsarbete på www.klarabo.se 

För mer information:
Kristin Lundmark, Interim Hållbarhetschef KlaraBo
[email protected] 
+46 72 715 50 93

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted