Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Förvärvar portfölj om 126 hyreslägenheter i Umeå

KlaraBo förvärvar en bostadsportfölj i Umeå om sammanlagt 126 hyreslägenheter till ett underliggande fastighetsvärde om 175 Mkr. Den sammantagna ytan uppgår till cirka 8 700 kvm och beståndet tillträds i dag.


Nytt antal aktier och röster i KlaraBo Sverige AB

Antalet aktier och röster i KlaraBo Sverige AB ("KlaraBo" eller "Bolaget") har ökat med 3 214 285 på grund av en riktad nyemission av B-aktier som beslutades den 13 december 2021, till följd av ABG Sundal Collier AB:s utnyttjande av övertilldelningsoptionen som utfärdades i samband med noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm.


Förvärvar projektfastighet i Malmö för 28 Mkr för bostadskonvertering

KlaraBo har tecknat avtal om förvärv av en tomställd projektfastighet som tidigare tjänat som vårdboende i centrala Malmö. Köpeskillingen uppgår till 28 Mkr och syftet är att konvertera fastigheten till bostäder.     


Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i KlaraBo och avslutande av stabiliseringsperiod

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

ABG Sundal Collier AB ("ABGSC") utnyttjar övertilldelningsoptionen om
3 214 285 B-aktier i KlaraBo Sverige AB (publ) ("KlaraBo" eller "Bolaget") till fullo. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga stabiliseringsåtgärder har eller kommer att utföras.


Stark balansräkning skapar förvärvsutrymme inför fortsatt expansion

KlaraBo har amorterat drygt 360 Mkr på utestående säljarreverser, vilket motsvarar cirka 9 procent av bolagets totala lånestock per utgången av tredje kvartalet. Genom att minska skuldsättningen, inte minst på säljarreverser som har högre lånemarginal än traditionell bankfinansiering, stärker bolaget sina möjligheter att vara fortsatt aktivt på förvärvsmarknaden, såväl avseende befintliga bostadsbestånd som marktillgångar.


KlaraBos erbjudande kraftigt övertecknat - handel i bolagets B-aktier inleds på Nasdaq Stockholm idag

KlaraBo Sverige AB (publ) ("KlaraBo" eller "Bolaget") offentliggör i dag utfallet av erbjudandet av nyemitterade B-aktier till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och utomlands ("Erbjudandet") samt noteringen av B-aktierna på Nasdaq Stockholm. Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort från institutionella investerare i Sverige och utomlands samt från allmänheten i Sverige, och Erbjudandet blev kraftigt övertecknat. Totalt anmälde sig över 38 000 privatpersoner och institutioner för teckning i Erbjudandet. Handel i Bolagets B-aktier inleds på Nasdaq Stockholm idag den 2 december 2021.


KlaraBo anställer fastighetschef, projektutvecklingschef samt ekonomiansvarig

Bostadsföretaget KlaraBo satsar vidare och utökar organisationen med fastighetschef, projektutvecklingschef samt ekonomiansvarig.


KlaraBo och SBB bildar joint venture som förvärvar 1 600 lägenheter av SBB

Bostadsföretaget KlaraBo och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) bildar ett JV som förvärvar fastigheter med totalt 1 600 lägenheter på sex orter i Sverige. 


KlaraBo förvärvar hyresfastigheter med totalt 96 lägenheter av TrelleborgsHem

Bostadsföretaget KlaraBo har förvärvat hyresfastigheter av TrelleborgsHem, Trelleborgs kommunala bostadsbolag. Totalt handlar det om 96 lägenheter i välskötta fastigheter byggda i slutet av 1960-talet.


KlaraBo gör nyemission om 287 Mkr och breddar verksamheten

Fastighetsbolaget KlaraBo har tagit in 287 miljoner kronor i en nyemission. Syftet är att bredda verksamheten från fokus på nyproduktion till att även förvärva befintliga hyresbostäder med utvecklingspotential.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted