Delårsrapport januari-juni 2022 för JonDeTech Sensors AB (publ)

Andra kvartalet innebar många positiva framsteg för JonDeTech. Vi färdigställde outsourcingen av pilotlinan för JonDetechs nanoteknologi-baserade IR-sensor JIRS30. De första intäkterna genererades av det nya marknadserbjudandet inom tjänster och mjukvarukomponenter, och vi säkrade leveranskapacitet av det nya kiselbaserade sensorelementet JIRS10 från en europeisk tillverkare. Slutligen etablerade vi ett samarbetsavtal med Kungliga Tekniska Högskolan som är en viktig milstolpe för breddning av vår kunskapsbas inom nanoteknologi.

ANDRA KVARTALET 2022

 

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till TSEK 158 (0)
  • Resultatet efter skatt uppgick till TSEK -13 052 (-8 259)
  • Resultatet per aktie var SEK -0,43 (-0,29)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var TSEK -8 054 (-5 251)

För mer information, kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: [email protected]com

 

Delårsrapporten återfinns på bolagets hemsida:  https://www.jondetech.se/investors/finansiella-rapporter/

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted