Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

JonDeTechs vd Dean Tosic berättar lite mer om JIRS40, den paketerade IR-sensorn som lanserades den 1 februari, 2023

Varför lanseras JIRS40 nu? 

Vi väljer att ta in JIRS40 då denna produkt är paketerad och därmed möjliggör försäljning till en bredare kundbas än övriga produkter i dagsläget.

Vad innebär det att JIRS40 är en paketerad lösning?

Att ett sensorelement är paketerat innebär att det är hopbyggt med andra elektroniska komponenter som behövs för att kunna få ut signal som sedan kan användas i olika typer av applikationer. Ett paketerad sensorelement är enklare att designa in i slutprodukter, till exempel dörrlås, hörlurar eller andra produkter och den är lättare att hantera då till exempel renrumskapacitet inte behövs, och därmed kan en större kundbas adresseras av JonDeTech, jämfört med ett sensorelement.

JIRS40 är baserat på ett externt sensorelement där JonDeTechs patenterade lösningar och algoritmer ger den paketerade sensorn de egenskaper som krävs för att komma in i slutkundernas produkter.

Vilka produkter finns nu i portföljen?

JIRS30 är ett IR-sensorelement baserat på nanoteknologi.
Produkten är proprietär och till 100 procent utvecklad av JonDeTech. Produkten är under utveckling och bedöms kunna lanseras kommersiellt under 2023. Working Samples har uppnåtts och inom kort kommer produkten att finnas tillgänglig för kunder för utvärdering.

JIRS10 är ett IR-sensorelement baserat på kiselteknologi.
Produkten är delvis designad av JonDeTech och finns tillgänglig för beställning idag.

Som tidigare kommunicerats pågår paketering av JIRS10 tillsammans med en partner i Taiwan. Den paketerade sensorn, som vi kallar JIRS10_TPP, kommer innebära bättre möjligheter för JonDeTech att vinna affärer.

JIRS40 är ett paketerat IR-sensorelement baserat på kiselteknologi.

Hur skiljer sig JIRS10, JIRS30 och JIRS40 åt?

Likheten mellan produkterna i portföljen är att alla ger funktionalitet i form av detektion av infraröd strålning.  Alla produkter tillverkas i en "fabless modell", vilket innebär att produktionen är outsourcad till bolag specialiserade på respektive typ av produktion.

Samtliga produkter har olika karakteristik och prestanda. Det innebär att när man skapar en applikation (t ex närvarodetektion i dörrlås) som behöver funktionaliteten detektion av IR-strålning, så kan alla tre produkter utvärderas och kunden kan därmed välja den JonDeTech-produkt som passar bäst, utifrån pris, prestanda, formfaktor med mera, i den specifika applikation som skapas.

Att ha en bred produktportfölj skapar bättre förutsättningar till nya kunddialoger, vilket på sikt är mycket viktigt och ger oss bättre möjligheter att snabbt nå ut med vår egenutvecklade sensor när den når marknaden.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted